Kontaktinformation - Ingressi

Arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning på telefonnumret 0295 016 620 ger råd och anvisningar i frågor som gäller säkerheten och hälsan i arbetet och anställningsvillkor. Till telefonrådgivningen kan du också göra en anmälan om olycksfall i arbetet. Mera information finns på sidan Telefonrådgivning.

Om du vill kontakta oss per brev, e-post eller på annat sätt ska du kontakta ansvarsområdet för arbetarskyddet för det område där din arbetsplats ligger. Vi rekommenderar att använda regionförvaltningsverkets skyddade e-post.

Excel-lukija

Kontaktinformation - Kartta

Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet

Kontaktinformation - Viestintä ja STM

Kommunikation

Mediekontakter:
Stödenheten för arbetarskyddets ansvarsområden
Servicenummer för medier 0295 017 066 (vardagar kl. 9–15)
E-post [email protected]

Social- och hälsovårdsministeriets avdelning för arbete och jämställdhet

Kontaktuppgifter till avdelningen för arbete och jämställdhet finns i social- och hälsovårdsministeriets nättjänst.