Hyrt arbete - Grunder för hyrda arbetstagares anställning på viss tid

En uthyrd arbetstagare ska informeras om grunden för att anställningen gäller en viss tid.

Arbetstagaren ingår arbetsavtal med bemanningsföretaget. Arbetstagaren kan samtidigt vara anställd av flera bemanningsföretag.

Arbetsavtalslagen utgår från att ett arbetsavtal gäller tills vidare, om det inte finns motiverade orsaker till att ingå avtal på viss tid. Arbetstagaren kan alltid ingå arbetsavtal på bestämd tid. Men arbetsavtal som ingåtts på bestämd tid på arbetsgivarens initiativ ska uppfylla villkoren i arbetsavtalslagen.

Arbetsavtalslagen innehåller inte särskilda bestämmelser om längden på hyrda arbetstagares arbetsavtal. Samma bestämmelser gäller alltså för hyrd arbetskraft som för andra anställda.

Grunden för arbetsavtal på viss tid ska anges

Grunden för att ett arbetsavtal ingås på viss tid ska alltid anges skriftligt. Om grunden för ett arbetsavtal på viss tid inte har skrivits in i avtalet, kan en uthyrd arbetstagare begära att få arbetsgivaren att ange grunden skriftligen, även om anställningsförhållandet gäller för kortare tid än under en månad.

När orsaken till att ett anställningsavtal ingås på viss tid utreds ska arbetsgivaren ange orsaken till användarföretagets beställning som utgör bakgrunden till anställningsförhållandet, anställningens längd eller uppskattade längd och uppskatta möjligheterna till motsvarande arbetsuppgifterinom bemanningsföretaget. Förutsättningarna för ett anställningsförhållande på viss tid prövas i första hand utifrån förhållandena i bemanningsföretaget som är arbetsgivare. Bemanningsföretaget kan ha flera kundavtal med olika användarföretag och således förutsättningar att fortlöpande erbjuda arbetstagaren arbete i olika användarföretag. Därför är inte enbart beställningens längd en tillräcklig grund för en visstidsanställning.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?