Publikationer - Yleistä

Arbetarskyddsförvaltningen publicerar guider, rapporter, arbetsplatsmeddelanden och en årsberättelse. Under Publikationer finns även tillsynsanvisningar samt resultat- och ramavtal sammanställda.

Från och med år 2017 utformas guider och rapporter som webbpublikationer som är enkla att bläddra i på skärmen. Lättare pdf-versioner av publikationerna finns också tillgängliga. Dessa kan vid behov skrivas ut i A4-format.

Enskilda guider i det gamla formatet finns fortfarande länkade på webbsidor som handlar om ämnet. Deras innehåll kommer att uppdateras och överföras till det nya publikationsformatet så småningom.

Hälsosamt och säkert arbete - Handbok för arbetsgivarenHandbok för arbetsgivaren

Handboken riktas speciellt till mikro- och småföretagare. Den vägleder företagaren att ta hand om centrala processer i arbetssäkerhet och företagshälsovård. I handboken finns samlade alla grundläggande frågor som arbetsgivaren ska uppmärksamma då arbetstagare anställs. Den ger också vägledning när man söker information.

Blädderversion | Pdf-fil