Medicintekniska produkter - Alasivu

Vid bedömningen av betydelsen av elektromagnetiska fält ska arbetsgivaren beakta aktiv implanterad medicinsk utrustning hos arbetstagarna, såvida arbetsgivaren har kännedom om den. I tabellen nedan uppskattas risken för störningar i aktiv implanterad medicinsk utrustning på vissa arbetsplatser eller i vissa arbetsuppgifter: 

Risk för störningar på grund av elektromagnetiska fält 

 

Liten 

Måttlig 

Betydande 

Kontor 

 

 

Butik 

 

 

Familjedagvård/städning av hem 

 

 

Bibliotek 

 

 

Förare av elektrisk truck 

 

 

Lokförare 

 

 

Restaurangkök (induktionsspis) 

 

 

Takarbeten vid basstationer 

 

 

Torkning av lim med mikrovågstork 

 

 

Upphettning genom induktion 

 

 

Magnetröntgen 

 

 

Magnetstimulering av hjärnan (TMS-vård) 

 

 

Elsvetsning 

 

 

Plastsvetsning 

 

 

Kirurgisk diatermiutrustning 

 

 

Elektrolysanläggningar 

 

 

Tung industri 

 

 

Energiproduktion och -distribution 

 

 

Beaktande av pacemakers 

Arbetsgivaren ska bedöma elektromagnetiska fälts betydelse för arbetstagarnas hälsa och säkerhet i synnerhet om en arbetstagare har en pacemaker och borde arbeta i närheten av till exempel följande utrustning eller använda den: 

 • avmagnetiseringsutrustning 
 • svetsningsutrustning 
 • induktionsutrustning 
 • metalldetektorer 
 • mikrovågstorkar 
 • högfrekvenssvetsar 
 • elgeneratorer och -motorer 
 • utrustning för elektrokemiska processer 
 • elektriska borrmaskiner och andra manuella maskiner med stor effekt 
 • starka sändarantenner 
 • starka statiska magneter (utrustning för magnetröntgen) 
 • maskiner som använder stark elström.