Förhandsanmälan om bas för insamlare av naturprodukter - Johdanto

Aktörer inom branschen för insamling av naturprodukter är skyldiga att på förhand meddela arbetarskyddsmyndigheten var insamlarnas baser finns. Anmälan görs på webblanketten. Om basen ändras under insamlingsperioden, ska en förhandsanmälan göras också om den nya basen.

Gör anmälan

Arbetarskyddsmyndigheten kvitterar den mottagna förhandsanmälan till den e-postadress som aktören angivit inom en vecka från att ha mottagit anmälan.