Upphävning av anställningsförhållande - Uppsägning av arbetsavtal - Uppsägningstider

Om inget annat avtalats iakttar arbetsgivaren och arbetstagaren uppsägningstider enligt arbetsavtalslagen.

Uppsägningstider enligt arbetsavtalslagen

Uppsägning på arbetsgivarens initiativ

Anställningsförhållandets längd Uppsägningstid
0–1 år 14 dagar
1–4 år 1 mån.
4–8 år 2 mån.
8–12 år 4 mån.
över 12 år 6 mån.

Uppsägning på arbetstagarens initiativ

Anställningsförhållandets längd Uppsägningstid
0–5 år 14 d
över 5 år 1 mån.

 

När uppsägningstiderna bestäms enligt arbetsavtalslagen kan arbetsgivaren och arbetstagaren sinsemellan avtala om uppsägningstiderna. Uppsägningstiden kan dock inte vara längre än sex (6) månader. Dessutom kan man inte avtala om en längre uppsägningstid som arbetstagaren ska iaktta, än den uppsägningstid som arbetsgivaren ska iaktta.

Genom kollektivavtal kan man avtala om uppsägningstider. Om uppsägningstiderna enligt kollektivavtalet avviker från de lagstadgade uppsägningstiderna ska arbetsgivaren och arbetstagaren iaktta uppsägningstiderna enligt kollektivavtalet, om inte kollektivavtalet ger möjlighet att avtala annat om uppsägningstiderna.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?