Webbseminarium: Psykosocial belastning i arbete: Vad säger lagen?

Tidpunkt: 18.9.2024 kl. 13–14
Målgrupp: svenskspråkiga arbetsgivare, arbetarskyddspersonal, företagshälsovård, HR
Mål: arbetsgivaren känner till sina lagstadgade skyldigheter i hanteringen av psykosocial arbetsbelastning

Anmäla dig här till webbseminariet

På arbetarskyddsmyndighetens webbseminarium behandlas arbetsgivarens skyldigheter när man på arbetsplatsen utreder och bedömer de psykosociala belastningsfaktorerna i arbetet. Vi berättar också hur arbetsgivaren kan utnyttja företagshälsovårdens expertis som hjälp med detta. Efter evenemanget har deltagarna bättre förutsättningar att planera och genomföra de åtgärder i anslutning till hanteringen av belastning som även arbetarskyddslagen förutsätter.

Vi behandlar de frågor som publiken ställer under webbseminariet i podcasten Työsuojelua puhekielellä. Avsnittet publiceras i början av oktober. 

Programmet

  • Mötet öppnas
  • Vilka är de psykosociala belastningsfaktorerna i arbetet?
  • Arbetsgivarens skyldighet att utreda och bedöma de psykosociala belastningsfaktorerna i arbetet
  • Beakta följande när du planerar åtgärder för att hantera belastning
  • Åtgärdernas effektivitet ska följas upp
  • Instruera, informera, säkerställ och observera
  • Avslutning

Mer information: 
Inspektör Annika Nyman-Koskinen, [email protected]
Arbetarskyddsmyndighetens kommunikationsenhet, kommunikationssakkunnig Marja Tereska, [email protected]​​​​​​​