Personlig skyddsutrustning och arbetande människor. Personlig skyddsutrustning och arbetande människor.

Ärendehantering och kontaktinformation

Otsikko - Asiointi ja lomakkeet SV

Ärendehantering och blanketter

Asiointi ja yhteystiedot - Luvat ja ilmoitukset-kortti SV

Tillstånd och anmälningar

Lagen kräver tillstånd av arbetarskyddsmyndigheten att utföra vissa arbeten. Dessutom ska en anmälan om vissa arbeten göras till arbetarskyddsmyndigheten.

Asiointi ja yhteystiedot - Asioi verkossa-kortti SV

E-tjänst

Via e-tjänsten kan du som arbetstagare göra en begäran om tillsyn i ett anställningsärende och som arbetsgivare kan du anmäla dina korrigeringar samt bedöma säkerheten på arbetsplatsen.

Asiointi ja yhteystiedot - Lomakepohjat-kortti SV

Blankettmallar

Blankettmallar På sidan finns blanketter som anknyter till tillstånd och anmälningar samt mallar för till exempel upprättande av arbetsavtal och arbetsintyg på arbetsplatsen.

Otsikko - Onko sinulla kysyttävää? SV

Har du frågor?

Yhteystiedot - Ukk-kortti SV

Yhteystiedot - Puhelinneuvonta-kortti

Telefonrådgivning

Vår telefonrådgivning betjänar på numret 0295 016 620. Till rådgivningen kan du också göra en anmälan om ett allvarligt olycksfall i arbetet.

Yhteystiedot -Alueelliset yhteystiedot -kortti SV

Regionala kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverken har fem regionala ansvarsområden för arbetarskyddet i Finland. Hitta kontaktuppgifterna för ditt område med hjälp av kommunsökningen.

Otsikko - Muuta asioinnista SV

Mer om ärendehantering

Asiointi ja yhteystiedot - Linkkipilvi - Muu asiointi SV