Evästeilmoituksen sisältö

Vi ber om ditt samtycke till användning av kakor när du kommer till webbtjänsten Tyosuojelu.fi. Dessutom kan du när som helst tillåta eller förbjuda kakor i inställningarna. Observera att åtgärder som gäller kakor ska utföras separat i varje webbläsare.

Vad är kakor och vilka uppgifter samlas in med dem?

En kaka är en textfil som sparas i din webbläsare när du besöker en webbplats Kakan samlar information om ditt besök på webbplatsen.

En del kakor är nödvändiga och webbtjänsten Tyosuojelu.fi behöver dem för att fungera som det är tänkt. Dessutom finns det kakor som samlar in information som arbetarskyddsförvaltningen använder för att analysera och föra statistik över hur Tyosuojelu.fi används och för att utveckla sidorna och deras innehåll.

Uppgifterna inkluderar vanligtvis användarens sidförfrågning, datum och klockslag för förfrågan, IP-adressen till användarens terminal samt webbläsartyp och språk.

Också tredje parter vars tjänster visas inbäddat på vår webbplats kan lagra kakor i din webbläsare.

Nödvändiga kakor

En del av kakorna är nödvändiga för att Tyosuojelu.fi ska fungera som det är tänkt tekniskt. Med nödvändiga kakor säkerställer vi en smidig användarupplevelse av webbtjänsten.

Nödvändiga kakor sparas automatiskt i din webbläsare när du använder webbtjänsten Tyosuojelu.fi och inget separat samtycke begärs för användningen av dem. Nödvändiga kakor sparas i din webbläsare i högst ett år.

Statistiska kakor som samlar in besökar- och analysdata

Dessa kakor samlar in data om hur vår webbtjänst används och hjälper oss att förstå användningen bättre. Vi förbättrar våra sidor utifrån informationen.

Vi ber dig om samtycke till användningen av statistiska kakor när du kommer till webbtjänsten Tyosuojelu.fi. Du kan ändra inställningarna i efterhand.

Statistiska kakor samlar in till exempel följande uppgifter:

  • vilka sidor användaren besökte
  • med vilken terminal och webbläsare tjänsten användes
  • användarens IP-adress i anonymiserad form
  • hur användaren kom till sidorna (sökmotor, direkt länk e.d.)
  • hur länge besöket på webbplatsen tar.

Vi följer informationen med hjälp av tjänsten Snoobi Analytics. Uppgifter som samlats in med statistiska kakor används för att analysera och statistikföra användningen av webbplatsen i en form där uppgifterna inte kan kopplas till en verklig person. Mer information om tjänsten finns på Snoobis webbtjänst.

Besökaruppgifter från Tyosuojelu.fi samlas in som en del av uppföljningen av genomförandet av EU-förordningen (EU) 2018/1724 om den digitala ingången. På de sidor som anslutits till den digitala ingången samlas förutom sidans url-adress även antalet besökare, besökarnas land samt den använda terminalen. Du känner igen sidorna som kopplats till informationsleden i Your Europe-logotypen och texten "Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens Your Europe-portal". Uppgifterna samlas in anonymt och specificeras inte till personer. Uppgifterna används endast av EU-kommissionen, de nationella samordnare som nämns i förordningen och arbetarskyddsförvaltningen.

Tredjepartsappar

På vissa Tyosuojelu.fi-sidor används tredjepartsappar för visning av innehållet. Dessa är till exempel Youtube-videor och ZEF-enkäter som är inbäddade på sidorna. Dessa tillämpningar kan i samband med nedladdningen av sidor installera i användarens webbläsare kakor som förmedlar information till en tredje part.

På tredjepartsapparna tillämpas den tredje partens användar- och övriga villkor.  Det går inte att påverka hur de här kakorna fungerar genom inställning av de kakor som kan justeras på Tyosuojelu.fi.

På Tyosuojelu.fi finns också länkar och delningsknappar som styr till sociala medier. De förmedlar inte besökaruppgifter till tjänsteleverantörerna om du inte använder länkar eller delningsknappar. På webbplatserna för tjänsterna (Facebook, X, LinkedIn, Instagram) finns information om de kakor som används i tjänsterna.