Vuokratyö - Työterveyshuolto vuokratyössä

Vuokratyöntekijän työterveyshuollon järjestämisestä vastaa työnantaja eli vuokrayritys. Sen pitää järjestää vähintään lakisääteinen eli ennaltaehkäisevä työterveyshuolto.

Vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen työterveyshuoltosopimukset voivat olla sisällöltään erilaisia.

Vuokratyönantaja järjestää työterveyshuollon.

Käyttäjäyrityksen on ilmoitettava vuokratyön aloittamisesta omaan työterveyshuoltoyksikköönsä sekä työsuojeluvaltuutetulle. Käyttäjäyrityksen työterveyshuolto tekee työntekopaikalla työpaikkaselvityksen, jossa arvioidaan työn vaarojen terveydellinen merkitys.

Yhteistyö vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen välillä on välttämätöntä, jotta myös vuokratyöntekijän työterveyshuolto saa tiedon työntekopaikan olosuhteista ja pystyy huolehtimaan tarpeellisista terveystarkastuksista sekä opastuksesta ja perehdytyksestä omalta osaltaan.

Vuokratyö - Työterveys - Muualla Tyosuojelu.fissä