Koneiden ja työvälineiden turvallisuus - Koneiden suojaus

Koneturvallisuutta voidaan parantaa muun muassa rakenteilla ja laitteilla, jotka estävät henkilön pääsyn vaara-alueelle.

Käytössä olevien koneiden on oltava turvallisia käyttäjilleen. Koneiden tapaturmavaaralliset kohdat on suojattava tarkoituksenmukaisesti.

Suojaustekniikoiden valinnassa on ainakin huomioitava, että

  • suojat eivät aiheuta lisävaaraa
  • suojat ovat käyttötarkoitukseen riittävän lujarakenteisia
  • suoja- ja turvalaitteet ovat sellaisia, ettei niitä voi tehdä helposti toimimattomiksi
  • suojalaitteet ovat riittävän etäällä vaarakohdasta
  • suojat eivät saa rajoittaa tarpeettomasti näkyvyyttä koneen toiminta-alueella
  • suojat sallivat tarpeelliset huolto- ja kunnossapitotoimet.

Suojaustekniikoista on runsaasti alakohtaisia standardeja, joissa on esitetty sellaisia suojausratkaisuja, jotka ovat saavutettavissa tekniikan nykytasolla.