Rakennusalan hyvät käytännöt: henkilönsuojainten käyttö

Rakennustyössä työnantajan on valittava henkilönsuojaimet työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvien vaarojen tunnistamisen ja niiden merkityksen arvioinnin perusteella.

Yleiset ohjeet

 • Rakennustyömaalla on käytettävä suojakypärää. Tarvittaessa kypärä on varustettava alushupulla. 
 • Rakennustyömaalla on käytettävä heijastavaa varoitusvaatetusta, jotta työntekijä näkyy hyvin.  
 • Rakennustyössä on käytettävä työn ja olosuhteiden edellyttämää henkilökohtaista silmien suojausta.
 • Rakennustyömaalla on yleensä käytettävä turvajalkineita.
 • Lattiatöissä ja muissa vastaavissa polvia rasittavissa töissä on käytettävä polvisuojia. 

Erityistapaukset

Torninosturin kuljettajien silmien suojaus 

Työnantajan tulee arvioida nosturinkuljettajan työn vaarat, muun muassa häikäisyn aiheuttamat vaarat, ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet.

Työterveyslaitos on antanut suojauksen tarpeellisuudesta Rakennusliitolle lausunnon 22.6.2010. Sen mukaan esteettömät ja hyvät näkemisolosuhteet ovat edellytys torninosturinkuljettajan työn turvalliselle suorittamiselle. Tämän takia erityisesti häikäistymisen ehkäisy aurinkolaseilla on tarpeen torninosturinkuljettajan työssä. Silloin, kun työntekijä tarvitsee silmälasit, myös aurinkolasien tulee olla kunkin käyttäjän silmien optisten ominaisuuksien mukaan hiotut. Yksilöllisesti mitoitettujen aurinkolasien käyttö vähentää häikäistymistä ja parantaa näkemistarkkuutta ja katsomisen laatua sekä lisää työn turvallista suorittamista nosturin ulkopuolisia työntekijöitä vahingoittamatta.

Puiden raivaustyöt sähkölinjoilta

Sähkölinjojen johtokäytävien raivauksessa sekä mahdollisten myrskytuhojen tai lumikaatojen raivaustöissä, jos työ tehdään moottorisahalla tai muulla käsikäyttöisellä välineellä, raivaustyötä tekevien tulee käyttää metsureille tarkoitettuja henkilökohtaisia suojaimia ja suojavaatetusta. 

Tarvittavat suojavarusteet:

 • Suojavisiirillä ja kuulosuojaimilla varustettu kypärä
 • Viiltosuojalla varustetut suojajalkineet
 • Viiltosuojahousut tai -avohaalarit
 • Näkyvä varoitusvaatetus 

Lisätietoja: Valtioneuvoston asetus puunkorjuutyön turvallisuudesta 749/2001.

Moottorisahan käyttö rakennustyössä

Tarvittavat suojavarusteet:

 • Suojavisiirillä ja kuulosuojaimilla varustettu kypärä.
 • Viiltosuojalla varustetut suojajalkineet
 • Viiltosuojahousut tai -avohaalarit valmistajan ohjeen mukaisesti
 • Näkyvä varoitusvaatetus

Radio/bluetooth-kuulonsuojainten käyttö rakennustyömaalla

 • Työnantaja arvioi, voiko henkilönsuojainta käyttää kyseisellä rakennustyömaalla.

Turvajalkineiden käyttö viimeistelytöissä

 • Työnantaja arvioi, onko turvajalkineiden käyttö tarpeellista.

Rakennusalan hyvät käytännöt: henkilönsuojainten käyttö - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työturvallisuuslaki (738/2002)

 • 10 § Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
 • 15 § Henkilönsuojainten, apuvälineiden ja muiden laitteiden varaaminen käyttöön

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009)

 • 71 § Henkilönsuojainten tarve rakennustöissä

Valtioneuvoston asetus henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (427/2021)