Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee työsuojeluhallinnon Tyosuojelu.fi-verkkopalvelua ja on laadittu 7.9.2020 ja päivitetty 20.5.2024. Seloste perustuu sovellustoimittajan ja saavutettavuusarvioinnin toteuttaneen ulkopuolisen asiantuntijatahon havaintoihin sekä verkkopalvelun ylläpidon itsearviointiin saavutettavuudesta.

Tyosuojelu.fi-verkkopalvelu

Työsuojeluhallinto pyrkii takaamaan verkkopalveluidensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti. Tyosuojelu.fin teknisessä toteutuksessa ja visuaalisessa suunnittelussa on ollut lähtökohtana WCAG 2.0 -ohjeiden taso AA. Verkkopalvelulle on tehty ulkopuolisen asiantuntijan saavutettavuusarviointi huhtikuussa 2021.

Verkkopalvelu on siirretty lokakuussa 2023 uudelle julkaisualustalle eikä ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio ole vielä arvioinut sivuston saavutettavuudessa mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Uusi arviointi tehdään vuoden 2024 aikana ja työsuojeluhallinto toteuttaa mahdollisesti vaadittavat saavutettavuuskorjaukset arvioinnin valmistuttua.

Ei-saavutettava sisältö ja sen korjaus

Tyosuojelu.fi vastaa suurilta osin saavutettavuusvaatimuksia. Kaikilta osin verkkopalvelu ei ole saavutettava ja havaittuja puutteita ovat:

  • Kaikki lomakkeet ja muut liitetiedostot (pdf, doc ym.) eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Lainsäädännön vaatimukset koskevat 23.9.2018 alkaen julkaistuja tiedostoja.
  • Sisältösivuilla on jonkin verran kuvia, joille ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita. Osa kaavioista on toteutettu kuvina, eikä kaikelle tällaiselle sisällölle ole määritetty kuvaavia tekstivastineita.
  • Tekstin otsikkotasojen käytössä on paikoin puutteita. Kaikkia otsikkoja ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi ja joissakin sisällöissä otsikkotason yli on hypätty.
  • Valikkorakenteessa alimpien tasojen valikko-otsikot eivät ole kaikilta osin kuvaavia.
  • Ulkoisten linkkien Avautuu uuteen ikkunaan -linkkiteksti on osalla ruotsin- ja englanninkielisistä sivuista suomeksi ja teksti puuttuu yksittäisistä linkeistä kokonaan.

Syy vaatimusten noudattamatta jättämiselle on suuren sisältömäärän aiheuttama kohtuuton rasite. Tyosuojelu.fin ylläpito tekee jatkuvasti työtä palvelussa havaittujen saavutettavuuspuutteiden ratkaisemikseksi. Saavutettavuusarvioinnissa todettujen puutteiden korjaaminen on käynnissä. Tavoitteena on korjata puutteet 31.12.2024 mennessä.

Muiden tahojen tuottama materiaali

Tyosuojelu.fi-verkkopalvelun ylläpito ei vastaa muiden tahojen tuottaman aineiston saavutettavuudesta. Tällaista sisältöä ovat esimerkiksi palveluun linkitetyt KEHA-keskuksen tuottamat asbestipurkutyön ja rakennustyön ennakkoilmoittamisen verkkolomakkeet ja sosiaali- ja terveysministeriön osaksi sivustoa tuottamat asiakirjat, kuten markkinavalvontapäätökset. Vastuu näiden aineistojen saavutettavuudesta on palveluntuottajilla.

Palautetta saavutettavuudesta

Jos havaitsit saavutettavuuspuutteen Tyosuojelu.fi-verkkopalvelussa, voit ilmoittaa siitä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai verkkopalvelun palautelomakkeella. Verkkopalvelun ylläpito tekee parhaansa puutteiden korjaamiseksi ja vastaa yhteystietonsa jättäneiden palautteeseen mahdollisemman nopeasti, viimeistään kahden viikon kuluessa yhteydenotosta.

Jos et ole tyytyväinen palautteeseen saamaasi vastaukseen, voit tehdä saavutettavuuskantelun tai selvityspyynnön saavutettavuutta valvovaan Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Tarkempaa tietoa löydät seuraavilta verkkosivuilta: