Henkilötunniste ja veronumero - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Rakennustyömaan rakennuttaja ja päätoteuttaja ovat molemmat vastuussa siitä, että kaikilla työmaalla työskentelevillä on työturvallisuuslain edellyttämä henkilötunniste. Lisäksi työmaalla toimivat työnantajat ovat asiassa vastuussa omien ja sopimuskumppaneidensa työntekijöiden osalta.

Näitä velvoitteita sovelletaan 1.7.2022 alkaen telakka-alueella pääasiallista määräysvaltaa käyttävään työnantajaan, kun kysymys on työskentelystä telakka-alueella. Työnantajavelvollisuuksia sovelletaan myös työnantajaan, jonka työntekijöitä työskentelee telakka-alueella.

Kuvallisesta tunnistekortista on käytävä ilmi

  • henkilön nimi
  • henkilön valokuva
  • työnantajan (= palkanmaksajan) nimi
    (Itsenäinen työnsuorittaja merkitsee tunnistekorttiinsa ”itsenäinen työnsuorittaja”, jos toiminimi on eri kuin hänen oma nimensä.) 
  • henkilön veronumero.

Kuvallinen tunniste on pakollinen yhteisellä työmaalla ja telakka-alueella työskenteleville. Veronumeron tulee löytyä julkisesta veronumerorekisteristä.

Tunnistetta ei kuitenkaan tarvitse olla henkilöllä, joka kuljettaa tilapäisesti tavaraa työmaalle tai telakka-alueelle. Tunnisteita ei myöskään vaadita sellaisella työmaalla, jossa rakennusta tai sen osaa rakennetaan tai korjataan rakennuttajana olevan yksityishenkilön omaan käyttöön. Lisäksi tunnisteita ei vaadita aluksen tilaajan tai liikennöintiä harjoittavan yrityksen palveluksessa olevalta aluksen miehistöön kuuluvalta työntekijältä, joka työskentelee telakka-alueella aluksen käyttöönottoon liittyvissä tehtävissä.

Rakennustyömaata koskevista velvoitteista löydät lisätietoa Rakennusala-sivulta.

Lisätietoa telakka-alalle veronumeroinfon tallenteessa

Telakka-alalle järjestetyssä veronumeroinfossa työsuojeluviranomainen ja Verohallinto kertovat veronumeromenettelyn laajenemista laivanrakennusalalle ja vastaavat telakoiden esittämiin kysymyksiin. Tapahtuman tallenteet ja esitysmateriaalit löytyvät sivulta Verkkoseminaari: Veronumeroinfo telakka-alalle.

Henkilötunniste ja veronumero - Lainsäädäntö