Suurtaajuuslaitteet - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Suurtaajuuslaitteiden hajasäteilyn raja-arvot 

Suurtaajuuslaitteita ovat esimerkiksi suurtaajuuskuumentimet, joita käytetään muovien hitsauksessa (esim. pressukoneet, sade -ja pelastusasut, säiliöt ja altaat). Lisäksi suurtaajuuslaitteita käytetään puutuotteiden valmistuksessa (muotopuristimet, levypuristimet sekä palkkien ja parkettilevyjen liimauskoneet). 

Hajasäteilyn sähkökentän voimakkuudelle ja magneettikentän voimakkuudelle on annettu raja-arvo. Sen suuruus riippuu päivittäisestä altistusajasta. Työnantajan on huolehdittava siitä, että asiantuntijalaitos tarkastaa suurtaajuuslaitteen ja mittaa sen aiheuttaman hajasäteilyn ennen kuin se otetaan käyttöön.

Suurtaajuuslaitteen tarkastus ja hajasäteilyn mittaus 

Tarkastuksessa todetaan, että suurtaajuuslaite on asennettu valmistajan ohjeiden mukaan ja että valmistajan ohjeet sen turvallisesta käytöstä ovat laitteen yhteydessä. Jos hajasäteilyn mittauksessa todetaan, että sähkö- tai magneettikentän voimakkuus ylittää raja-arvon, tarkastus ja mittaus on uusittava joka kolmas vuosi. Tarkastaja tekee suurtaajuuslaitteeseen pysyvän merkinnän, josta käy ilmi tarkastaja ja tarkastuspäivämäärä. 

Erilaisten sähkömagneettisten kenttien mittaus-, koulutus -ja tutkimuspalvelua on saatavilla Säteilyturvakeskuksesta ja Työterveyslaitoksesta. 

Suurtaajuuslaitteen käyttö 

Työnantajan on lisäksi huolehdittava siitä, että suurtaajuuslaitteen käyttäjällä on laitteen turvallisen käytön kannalta tarpeellinen koulutus ja laitteen käyttö- ja huolto-ohjeet ovat työpaikalla käyttäjien saatavilla ja ymmärrettävissä. 

Suurtaajuuslaitteet - Lainsäädäntö