Työelämän muut vapaat - Osa-aikaeläke

Ikääntynyt työntekijä tai yrittäjä voi vähentää työmääränsä siirtymällä osa-aikatyöhön ja hakemalla työn rinnalle osittaisen vanhuuseläkkeen. Eläke edellyttää vähintään 61 vuoden ikää. Vuoden 1963 jälkeen syntyneet voivat jäädä eläkkeelle myöhemmin. Järjestelmään kuuluva varhennusvähennys leikkaa vanhuuseläkettä pysyvästi 0,4 % jokaiselta eläkkeelläolokuukaudelta.

Osittainen vanhuuseläke edellyttää sopimista työntekijän ja työnantajan kesken. Jos työntekijä haluaa lyhentää säännöllistä työaikaansa, työnantajan on ensisijaisesti järjestettävä työt niin, että se on mahdollista. Työaikaa lyhennettäessä otetaan huomioon sekä työntekijän tarpeet että työnantajan tuotanto- ja palvelutoiminta. Työntekijällä ei ole ehdotonta oikeutta lyhennettyyn työaikaan, mutta jos työnantaja kieltäytyy osa-aikatyön järjestämisestä, työnantajan on perusteltava työntekijälle, miksi siirtyminen lyhennettyyn työaikaan ei onnistu.

Osittaisen vanhuuseläkkeen saamisehdot eroavat jonkin verran yksityisillä ja julkisilla aloilla. Myös maatalousyrittäjien ja merimiesten osittaisissa vanhuuseläkkeissä on erityispiirteitä.

Lisää tietoa osittaisesta vanhuuseläkkeestä Työeläke.fi-verkkopalvelusta.