Tarkastettavat koneet ja laitteet - Koneiden määritelmät

Kone

Koneella tarkoitetaan

 • toisiinsa liitettyjen osien yhdistelmää, jonka osista ainakin yksi on liikkuva ja joka on
  • kokoonpantu tiettyä toimintoa varten
  • varustettu tai tarkoitettu varustettavaksi muulla kuin välittömällä ihmis- tai eläinvoimalla toimivalla voimansiirtojärjestelmällä
 • edellisen kohdan kaltaista yhdistelmää, josta puuttuu vain komponentit, joilla se liitetään paikan päällä tai kytketään voiman- tai käyntilähteisiin
 • edellisten kohtien kaltaisia yhdistelmiä, jotka ovat valmiita asennettaviksi liikennevälineisiin tai rakennukseen tai rakennelmaan ja jotka eivät voi toimia ennen kuin ne on kiinnitetty liikennevälineeseen tai asennettu rakennukseen tai rakennelmaan (esim. kuormausnosturi)
 • edellisten kaltaisista yhdistelmistä tai osittain valmiista koneista koottuja yhdistelmiä, jotka on järjestetty ja ohjattu toimimaan yhtenä kokonaisuutena tiettyjä toimintoja varten (esim. konelinjat)
 • edellisessä kohdassa kuvattuja yhdistelmiä, jotka on kokoonpantu kuormien nostamista varten ja jotka toimivat välittömällä ihmisvoimalla.

Ajoneuvot eivät kuulu soveltamisalaan.

Vaihdettava laite

Vaihdettavalla laitteella tarkoitetaan laitetta,

 • jonka jo käyttöön otetun koneen tai traktorin käyttäjä itse kiinnittää koneeseen tai traktoriin
 • jolla koneen tai traktorin toimintaa muutetaan tai saadaan aikaan uusi toiminto
 • joka ei ole työkalu.

Esimerkiksi pienkuormaajiin kiinnitettävät erilaiset työlaitteet ovat yleensä vaihdettavia laitteita, samoin pöydät tai jalustat, joihin kiinnitetään käsityökone.

Turvakomponentti

Turvakomponentilla tarkoitetaan komponenttia,

 • joka toteuttaa jonkin turvatoiminnon
 • joka on asetettu Euroopan yhteisön alueella ensi kertaa saataville itsenäisesti, ei alkuperäisen koneen osana
 • jonka vikaantumisesta tai toimintahäiriöstä on vaaraa henkilöille
 • joka ei ole välttämätön koneen toiminnan kannalta tai voidaan korvata tavanomaisilla komponenteilla.

Koneasetuksen (400/2008) liitteessä V on viitteellinen luettelo turvakomponenteista.

Nostoapuväline

Nostoapuvälineillä tarkoitetaan komponenttia tai laitetta,

 • jota ei ole kiinnitetty nostolaitteeseen
 • jonka avulla kuormaan voidaan tarttua
 • joka on sijoitettu nostolaitteen ja kuorman väliin tai kiinnitetty itse kuormaan tai tarkoitettu kuorman kiinteäksi osaksi
 • joka on asetettu Euroopan yhteisössä ensi kertaa saataville erillisesti, ei kuormaan kiinnitettynä tai sen kiinteänä osana.

Nostolaitteen ja kuorman väliin sijoitettavat laitteet (raksit, hihnat, vyöt) katsotaan määritelmän mukaisiksi nostoapuvälineiksi, vaikka ne toimitettaisiin kuorman tai nostolaitteen mukana. Kuormaan kiinnitettyjä nostoapuvälineitä ovat muun muassa nostosilmukkaruuvit. Kuorman kiinteäksi osaksi tarkoitettuja nostoapuvälineitä taas ovat konttien kulmapalat tai betonielementtiin valettavat nostosilmukat.

Nostoketjut, -köydet ja -vyöt

Nostoketjuilla, -köysillä ja -vöillä tarkoitetaan ketjuja, köysiä ja vöitä, jotka on suunniteltu ja rakennettu nostamista varten valmistettujen nostolaitteiden tai nostoapuvälineiden osiksi.

Nivelakseli

Nivelakselilla tarkoitetaan komponenttia,

 • joka on irrotettavissa
 • joka on tarkoitettu voiman siirtämiseen omalla käyttövoimalla liikkuvan koneen tai traktorin ja toisen koneen välillä
 • joka yhdistetään koneisiin niiden ensimmäisen kiinteän laakerin kohdalta.

Jos nivelakseli asetetaan Euroopan yhteisössä ensi kertaa saataville suojuksineen, yhdistelmää pidetään yhtenä tuotteena, eikä suojus tällöin ole turvakomponentti.