Blogin esittely

Tässä blogissa työsuojelutarkastajamme, juristimme ja viestijämme kertovat omasta työstään. Aiheet vaihtelevat laidasta laitaan, sillä työsuojeluviranomainen valvoo yli sataa työelämää säätelevää lakia. Myös äänensävyt luonnollisesti vaihtelevat, kun jokainen kirjoittaa asioista omasta näkökulmastaan. Mutta asian, eli suomalaisen työelämän, ytimessä ollaan jokaisessa blogitekstissä.

Huomaathan, että kommentit julkaistaan vasta tarkistuksen jälkeen. Asiattomia tai aiheeseen liittymättömiä kommentteja emme julkaise.

Sisältöjen listaus vuosivälilehdin

Tyhjennä
42 tulosta
 • Eläin on arvokkaampi kuin ihminen?

  27.11.2023

  Eläimen ja ihmisen, varsinkin työntekijän, arvo näyttäytyy erikoiselta tutkittaessa viimeaikaisia oikeuden ratkaisuja. Huomattavan usein tulee vastaan ratkaisuja, joissa työntekijöiden turvallisuuden laiminlyönneistä langetetut tuomiot ovat vaatimattomia. Eläinten turvallisuudesta vastaava taho...

 • Miten työsuojelutarkastajiin suhtaudutaan työpaikoilla?

  10.11.2023

  Työsuojelutarkastajana kohtaan monenlaisia työpaikkoja ja vastaanottoja. Työpaikkojen suhtautumistavat vaihtelevat avoimen vihamielisestä innostuneeseen. Jokainen tarkastusvierailu on uniikki ja ensimmäistä kertaa uuteen työpaikkaan marssiessa voi kokeneellakin tarkastajalla olla vähän perhosia...

 • Miten tunnistaa, käsitellä ja ennaltaehkäistä työpaikalla tapahtuvaa häirintää?

  6.11.2023

  Työpaikoilla esiintyy enemmän tai vähemmän haasteita työpaikan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Usein haastavien tilanteiden taustalla on työn psykososiaalisia kuormitustekijöitä, kuten liiallista työn määrää, epäselviä tehtävänjakoja, usean asian tekemistä samanaikaisesti ja kokemusta liian...

 • Kun viranomaisten välinen yhteistyö sujuu kuin Strömsössä

  31.10.2023

  Tänään teemme yhteisen tarkastuksen rakennustyömaalle verottajan ja Eläketurvakeskuksen kanssa Varusteet kuntoon ja kypärä päähän – rakennustyömaalle ei tarkastajallakaan ole asiaa ilman asianmukaisia varusteita. Tänään mennään työmaalle useamman viranomaisen voimin. Viranomaisyhteistyöllä...

 • Havaintoja rakennusalan turvallisuuskehityksestä

  11.10.2023

  Aloitin työsuojelutarkastajan viran lokakuussa 2009. Havahduin tästä muutama päivä sitten, että tässä on jo 14 vuotta saanut tutustua rakennusalaan Etelä-Pohjanmaan lakeuksilta katsottuna. Olen saanut toimia myös erilaisissa valtakunnallisissa kokoonpanoissa eri tahojen kanssa, jolloin näkemystä...

 • Työelämä on aivojen koetinkivi – näin pidät järjen terävänä 

  9.10.2023

  Nykypäivän työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja digitalisaation myötä aivojamme haastetaan enemmän kuin koskaan ennen. Työtehtävät ovat monimutkaistuneet, ja työympäristöt ovat muuttuneet dynaamisemmiksi. Tämä vaatii meiltä uudenlaisia taitoja ja kykyjä. Toisaalta näiden kykyjen ymmärtäminen ja...

 • Väkivalta työkaverina – entistä useampi joutuu työssään kuuntelemaan uhkailua tai pelkäämään ”tuleeko turpaan”

  2.10.2023

  ”Ei tullut oikein uni viime yönä, kun jännittää ja pelottaa mennä taas töihin. Joskus sattuu vielä pahasti. Välillä itkettää peitellä lapset nukkumaan ennen töihin lähtöä, kun ei koskaan tiedä, jos yövuorossa sattuu pahastikin. Raapimisen jälkiä kasvoissa, mustelmia ja ruhjeita, joita pitää...

 • Missä mennään kvartsipitoisen pölyn torjunnassa rakennustyömailla?

  15.6.2023

  Syksyllä 2021 kirjoitin blogikirjoituksessani kvartsipitoisesta pölystä ja sen vaaroista rakennustyömailla. Tarkastellessani nykytilannetta rakennustyömailla, huomaan, että asianmukainen suojautuminen kvartsipitoiselta pölyltä on edelleen sellainen aihe, josta pitää puhua. Vaikka kvartsipölyn...

 • Mikä työpaikalla on mennyt pieleen, kun työntekijä tekee kuormittumisestaan työsuojeluviranomaiselle valvontapyynnön?

  12.6.2023

  Viime vuonna työsuojeluviranomainen teki 66 tarkastusta liittyen työntekijän kokemaan työssä kuormittumiseen. Mikä johtaa siihen, että työntekijä päätyy pyytämään työsuojeluviranomaiselta apua tilanteen selvittämiseen? Useimmiten syynä yhteydenottoon on se, että työntekijä ei koe yrityksistään...

 • Miten selvitä kunnialla esihenkilön velvollisuuksista liittyen kuormituksen hallintaan?

  5.6.2023

  Kuinka esihenkilö voi tukea alaistensa työssä jaksamista ja ehkäistä ylikuormittumista? Entä mitä pitää tehdä, jos työntekijä on tuesta huolimatta päässyt ylikuormittumaan? Esihenkilötyöhön liittyy paljon velvollisuuksia ja vastuu oman yksikön työssä jaksamisesta ei ole niistä kevyimmästä päästä....

 • Pitääkö asbestia pelätä?

  2.6.2023

  Asbesti on minulle työsuojelutarkastajana todella tuttu aihe, jopa liian tuttu. Se on aihe, josta keskustelen joka päivä jonkun kanssa. On kysymyksiä sen vaarallisuudesta, työmenetelmistä ja työmaan ilmoituksista. Kysyjinä on työmaan toimijoita, tavallisia kansalaisia ja kollegoita. Ei päivääkään...

 • Työnantaja, haastaako työvoimapula tai henkilöstön suuri vaihtuvuus?

  8.5.2023

  Moni ala kärsii tällä hetkellä työvoimapulasta. TEM:n ammattibarometrin mukaan työvoimapula-ammattien määrä on noussut korona-aikaa edeltäneelle tasolle. Sote-alan ammatit ovat yhä listan kärjessä, mutta uusina työvoimapulasta kärsivien joukkoon ovat nousseet ravintola- ja rakennusalojen ammatit....

 • Miten luoda turvallisen työn kulttuuri asiantuntijatyössä?

  24.4.2023

  Monella teollisuuden tai rakennusalan työpaikalla on luotu työturvallisuuskulttuuri, jossa seurataan tapaturmataajuutta, ilmoitetaan läheltä piti -tilanteista ja suojavarusteiden käyttäminen on itsestään selvää. Mutta miten luoda turvallinen työkulttuuri asiantuntijatyössä? Mielenterveyssyistä...

 • Tre olycksfall där rätten gav domar till arbetsledare och företagets representanter

  6.4.2023

  Säkerheten är en av arbetstagarnas viktigaste rättigheter och dess betydelse framhävs särskilt i farliga arbetsuppgifter, såsom takarbeten. Tyvärr beror många arbetsolyckor just på underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna, vilket kan få allvarliga följder. Detta framkommer också i fall där...

 • Kolme tapaturmatapausta, joissa oikeus antoi tuomioita työnjohtajille ja yrityksen edustajille

  6.4.2023

  Työn turvallisuus on yksi työntekijöiden tärkeimmistä oikeuksista ja sen merkitys korostuu erityisesti vaarallisissa työtehtävissä, kuten kattotöissä. Valitettavasti monet työtapaturmat johtuvat juuri turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä, mikä saattaa aiheuttaa vakavia seurauksia. Tämä tulee...

 • Työpaikkojen pitäisi hoitaa vaarojen selvittäminen ja arviointi paremmin

  24.3.2023

  Olen tehnyt työurani aikana yli 200 tapaturmatutkimusta. On yksi perusluontoinen asia, joka huonosti hoidettuna maksaa työntekijöille terveyden ja työnantajalle paljon rahaa. Työturvallisuuslaissa mielestäni tärkeimpänä kohtana on vaarojen selvittäminen ja arviointi. Siis se ”kymppipykälä”, josta...

 • De största fallgroparna vid bedömningen av riskerna med kemiska agenser på arbetsplatserna

  14.3.2023

  Sedan 2001 ska arbetsplatserna göra en lagstadgad skriftlig riskbedömning av kemiska agenser. Trots detta möter inspektörerna fortfarande arbetsplatser som inte har fullgjort någon av sina skyldigheter i fråga om kemikalier. Kemikaliesäkerheten är som ett stort monster på arbetsplatserna. Då är...

 • Työpaikkojen kemiallisten tekijöiden riskien arvioinnin suurimmat sudenkuopat

  14.3.2023

  Jo vuodesta 2001 alkaen työpaikkojen on kuulunut tehdä nykyisen muotoinen, lakisääteinen kemiallisten tekijöiden kirjallinen riskinarviointi. Tästä huolimatta tarkastajille tulee edelleen vastaan työpaikkoja, joilla ei ole kemikaaleihin liittyvistä velvollisuuksista ensimmäistäkään täytettynä. ...

 • Laki edellyttää toimenpiteitä työuupumuksen ennaltaehkäisemiseksi

  6.3.2023

  Mieli ry:n puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen nosti esille tärkeän aiheen HS:n haastattelussa 25.2.2023. Juttua jaettiin somessa otsikolla: ”Laki ei velvoita työuupumisen ehkäisyyn ja se pitää muuttaa, sanoo Sirpa Pietikäinen.” Työturvallisuuslaki velvoittaa jo nykyisellään työnantajia...

 • Kom ihåg att utredningsskyldigheten enligt beställaransvarslagen även gäller lättföretagarnas arbete!

  20.12.2022

  I olika nyhetsflöden ser lättföretagande enligt mig ut att vara en kamp mellan olika synsätt. Det finns de som anser att fenomenet ökar friheten att utföra önskat arbete på de villkor som personen själv väljer. Samtidigt observerar dock myndigheter och till exempel fackförbund hur personer som...