Työsuojeluviranomaisen tehtävät - Työsuojelutarkastus

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet pyrkivät varmistamaan, että työ Suomessa on terveellistä, turvallista ja reilua. Työsuojeluviranomaisena merkittävin osa valvontatyötämme ovat työsuojelutarkastukset. Vuonna 2024 on tarkoitus tehdä vähintään 20 000 tarkastusta.

Tarkastustoimintaa ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö. Ministeriö antaa työsuojelun vastuualueille ohjeita valvontatehtävistä, lainsäädännön toimeenpanosta ja menettelytavoista. Linjauksia on koottu valvontaohjeiksi, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa työsuojeluvalvontaa, parantaa työsuojelutarkastusten laatua ja lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä.

Erilaisia tarkastuksia erilaisille työpaikoille

Työsuojelutarkastaja keittiössä.Tarkastuksien tarkoituksena on ensisijaisesti valvoa työsuojelusäädösten noudattamista. Tarkastuksen kohteena on yleensä työntekopaikka, jossa voi toimia yksi tai useampi työnantaja. Kohde voi olla myös esimerkiksi jokin tietty kone, automaatiolinja tai ammattiryhmä. Teemme valvontaa myös etätarkastuksina kokoussovelluksen välityksellä ja asiakirjatarkastuksina kirjallisen aineiston perusteella.

Valitessamme valvontakohteita huomioimme aiemmilla tarkastuksilla tehdyt havainnot. Hyödynnämme tarkastusten suuntaamisessa muun muassa valvontatietojärjestelmäämme, toimintaympäristöanalyysejä, muiden viranomaisten rekisterejä, tutkimustietoa sekä yhteydenottoja asiakkailta ja sidosryhmiltä. Yhteydenottojen perusteella tehtävistä toimenpiteistä voit lukea sivulta Valvontapyyntöjen käsittely.

Teemme työsuojelutarkastuksia pääasiassa toimialoille, joilla työsuojeluriskit ovat suurimmat. Keskitymme muun muassa turvallisuusriskeihin, kuormittumisen hallintaan ja työsuhteen vähimmäisehtoihin. Lisäksi pyrimme tarkastamaan kattavasti hyvin erilaisia työpaikkoja eri aloilta. Toteutamme myös valvontakampanjoita ja -hankkeita, joiden tarkastuksilla keskitytään ennalta rajattuihin työelämän ilmiöihin.

Valvonnan lisäksi tukea kehittämiseen

Tarkastus ei ole vain valvontaa, vaan sen tavoitteena on myös aut­taa työpaikkaa kehittämään työsuojelutoimintaa, työoloja ja turvallisuusjohtamista. Tavoitteena ovat pysyvät parannukset työpaikalla.

Valvontatoimilla pyrimme edistämään työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa työsuojeluasioissa esimerkiksi antamalla ohjeita valvottavan lainsäädännön soveltamisesta ja tuomalla esiin hyviä käytäntöjä. Tarkastuksella käsitellään myös asioita, joita työpaikan edustajat itse haluavat nostaa esille.

Tarkempaa tietoa löydät sivuilta Työsuojelutarkastuksen kulku ja Tarkastuskertomus.

Viranomaisyhteistyö

Tarvittaessa teemme myös yhteisiä tarkastuksia muiden viranomaisten kanssa. Tällaisia yhteistyötahoja ovat esimerkiksi poliisi, veroviranomaiset sekä palo- ja pelastusviranomaiset. Yhteistarkastuksilla jokaisen viranomaisen edustaja valvoo kohdetta oman toimivaltansa osalta.

Jos havaitsemme valvontatyötä tehdessämme todennäköisiä perusteita epäillä rikosta, on velvollisuutemme ilmoittaa asiasta poliisille.