Asiointi - Lomakkeet

Työsuojeluviranomaisen lomakkeet on koottu tälle sivulle aakkosjärjestykseen. Lupa- ja ilmoitusmenettelyihin liittyvien lomakkeiden lisäksi sivulta löytyvät mm. asiakirjapohjat työsopimuksen ja työtodistuksen laatimiseksi työpaikalla. Lomakkeet ovat pääasiassa pdf- tai Word-tiedostoja.

A

Alustarkastuksen tilauslomake (verkkolomake)

Asbestipurkutyöhön pätevä henkilö: rekisteröintipyyntö lupaviranomaiselle (pdf)

Asbestipurkutyölupahakemus (pdf)

Asbestipurkutyön ennakkoilmoitus (verkkolomake, valitse aluehallinnon asiointipalvelun listalta Työsuojeluviranomaiselle tehtävät ennakkoilmoitukset ja sen alta Asbestipurkutyön ennakkoilmoitus)
Asbestipurkutyön ennakkoilmoitus (pdf)

Asiakirjapyyntö työnantajalle (pdf)

E

Ennakkoilmoitus luonnontuotteiden kerääjien tukikohdasta (verkkolomake)

H

Hakemus: Poikkeuslupa työvuoroluettelon laatimisvelvollisuudesta poikkeamiseen (pdf)

Hätätyön ilmoituslomake (pdf)

I

Ilmoitus 16–17-vuotiaiden nuorten työntekijäin käyttämisestä vaaralliseen työhön (pdf)

Ilmoitus panostajakoulutuksen järjestämisestä (pdf)

Ilmoitus todetusta ammattitaudista / Ilmoitus työstä johtuneesta sairaalloisesta tilasta (pdf)

Ilmoitus työnantajalle työssä koetusta häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta (pdf)

Ilmoitus työnantajalle työssä kuormittumisesta (pdf)

Ilmoitus työntekijöiden lähettämisen keston pidentämisestä (verkkolomake)

Ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä (verkkolomake)

Ilmoitus työsuhteen päättämisestä (pdf)

Ilmoitus työsuhteen päättämisestä 200 päivää jatkuneen lomautuksen jälkeen (pdf)

L

Lomautusilmoitus/-todistus (pdf)

Luettelo ulkomaalaisista työntekijöistä ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista (doc)

Lupahakemus työmaakohtaiseen nosturin kuljettamiseen (pdf)

P

Palkkasaatavailmoitus - työsuhteen aikana (doc)

Palkkasaatavailmoitus - työsuhteen päättymisen jälkeen (doc)

Panostajan pätevyyskirjan hakeminen tai uusiminen (verkkolomake, aluehallinnon asiointipalvelun listalta Panostajan pätevyyskirja)

Poikkeuslupahakemus alle 14-vuotiaan osallistuminen kuvaus-, esiintymis- tai vastaaviin töihin (pdf)

R

Rakennustyön ennakkoilmoitus (verkkolomake, valitse aluehallinnon asiointipalvelun listalta Työsuojeluviranomaiselle tehtävät ennakkoilmoitukset ja sen alta Rakennustyön ennakkoilmoitus)​​​​​​​
Rakennustyön ennakkoilmoitus (pdf)

S

Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista

T

Terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitus henkilön sopivuudesta panostajan työhön (pdf)

Työsopimus

Työsuhdeasioiden valvontapyyntö (pdf)

Työtapaturmailmoitus työsuojeluviranomaiselle (pdf)

Työtodistus, sisältää arvioinnin (pdf)

Työtodistus, ei sisällä arviointia (pdf)

V

Varoitus (pdf)

Vuosilomapalkkalaskelma / Vuosilomakorvauslaskelma (pdf)

Y

Yötyölupahakemus (pdf)