Työsuojelulautakunnat - Alasivu

Työsuojelun vastuualueen yhteydessä toimii neuvoa antava työsuojelulautakunta, joka koostuu työmarkkinajärjestöjen ja alan asiantuntijoiden edustajista. Työsuojelulautakunnan tehtävänä on käsitellä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen toimialueella:

  • merkittäviä työsuojelun kehitys-, suunnittelu- ja seurantahankkeita
  • työsuojelun yleisiä toimintalinjoja ja tulostavoitteita sekä voimavarojen suuntaamista työsuojelun edistämiseksi
  • muita työympäristön alueellisen kehittämisen kannalta merkittäviä asioita.

Työsuojelulautakuntia ovat:

  • Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen työsuojelulautakunta
  • Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen työsuojelulautakunta
  • Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen työsuojelulautakunta
  • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen työsuojelulautakunta
  • Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen työsuojelulautakunta.

Hyvän työskentelyn käytännöt

Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto (aiemmin työsuojeluosasto) on laatinut muistion työsuojelulautakuntien hyvistä käytännöistä toiminnan yhtenäistämiseksi. Siinä on kuvattu mm. työsuojelulautakunnissa käsiteltäviä asioita, muita toimintamuotoja kokousten lisäksi, toimintaan liittyviä menetelytapoja ja tiedottamista. Muistio on käsitelty työsuojeluneuvottelukunnassa, työ- ja tasa-arvo-osaston ja työsuojelun vastuualueiden johdon valvontakokouksessa sekä työ- ja tasa-arvo-osaston johtoryhmässä.

Työsuojelulautakuntien hyvän työskentelyn käytännöt -muistio (pdf-tiedosto)