Tietoa palvelusta

Tyosuojelu.fi on työsuojeluhallinnon yhteinen verkkopalvelu. Palautetta Tyosuojelu.fin sisällöstä, toimivuudesta ja virhetilanteista voi antaa palautelomakkeella tai sähköpostitse [email protected]. Verkkopalvelua ylläpitää aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden viestintäyksikkö.

Tyosuojelu.fin saavutettavuudesta on tietoa sivulla Saavutettavuuseloste.

Verkkopalvelun rakenne

Verkkopalvelu on ryhmitelty kahdeksaan teemaan:

  • Työsuhde sisältää tietoa mm. työsopimuksen tekemisestä, työajasta, palkkauksesta, vuosilomasta ja työelämän muista vapaista, lomauttamisesta sekä työsuhteen päättymisestä.
  • Työolot kertoo miten työtä ja työympäristöä tulee suunnitella ja millaisia vaatimuksia niille on asetettava. Osiossa on tietoa työn kuormitustekijöistä sekä erilaisten vaara- ja haittatekijöiden torjumisesta.
  • Työterveys ja -tapaturmat sisältää tietoa työterveyshuollosta, työtapaturmista sekä ammattitaudeista ja työperäisistä sairauksista.
  • Työsuojelu työpaikalla antaa ohjeita työsuojelun yhteistoiminnan sisällöstä, työsuojelun toimintaohjelman laatimisesta sekä haittojen ja vaarojen arvioinnista. Lisäksi osio esittelee työsuojeluhallinnon työolosuhdemittarit.
  • Harmaa talous tarjoaa tietoa työsuojeluviranomaisen roolista harmaan talouden torjunnassa sekä työnantajan velvoitteista mm. henkilötunnisteen ja työntekijäluettelon osalta.
  • Markkinavalvonta-osio kertoo teknisen laitteen markkinoille tai käyttöön saattavien tahojen valvonnasta. Tällä tarkoitetaan esim. työssä käytettävien koneiden tai henkilönsuojainten valmistajia, maahantuojia ja myyjiä.
  • Tietoa meistä kertoo työsuojeluviranomaisen tehtävistä sekä työsuojeluhallinnosta organisaationa ja työpaikkana. Osiosta löydät myös mm. työsuojeluhallinnon julkaisut, mediatiedotteet ja uutiset.
  • Asiointi ja yhteystiedot sisältää työsuojeluhallinnon yhteystietojen lisäksi ohjeet lupien hakemiseen ja ilmoitusten tekemiseen. Sivuille on myös koottu lomakkeet sekä mallipohjat esimerkiksi työsopimuksen ja työtodistuksen laatimiseksi työpaikalla.

Tekijänoikeudet, vastuut, käytön seuranta ja henkilötiedot

Tekijänoikeudet

Oikeudet verkkopalvelussa olevaan aineistoon kuuluvat työsuojeluhallinnolle, ellei toisin mainita. Tekstisisältöä voi lainata ja sivuja voi linkittää, mutta lähde on mainittava. Tyosuojelu.fistä on linkkejä muiden osapuolten tuottamille sivustoille, joiden sisällöstä työsuojeluhallinto ei vastaa.

Vastuuvapaus

Työsuojeluhallinto pyrkii pitämään verkkopalvelunsa korkeatasoisena ja sivustolla olevat tiedot oikeina ja ajantasaisina. Työsuojeluhallinto ei ole vastuussa verkkopalvelun sisällön mahdollisten virheiden tai puutteiden tai teknisten häiriöiden aiheuttamista haitoista tai vahingoista. Työsuojeluviranomainen ei myöskään ole vastuussa sivustoon linkitetystä, ulkopuolisten julkaisemasta materiaalista.

Näiltä sivuilta löydät yleistä tietoa työsuojeluun liittyvästä lainsäädännöstä ja työsuojeluviranomaisten toiminnasta. Sivustolla ei käsitellä kaikkia lainsäädännön yksityiskohtia, erityistapauksia ja poikkeuksia, joten sivustolta ei välttämättä löydy yksiselitteistä ratkaisua kaikkiin tulkintaongelmiin. Työsuojeluhallinto ei vastaa verkkopalvelun sisällön käytännön soveltamisen, tulkinnan tai väärinymmärtämisen seurauksena aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista ja muista seurauksista.

Työsuojeluhallinto pidättää oikeuden tehdä sivuille muutoksia tarvittaessa tai rajoittaa niille pääsyä pakottavista syistä. Työsuojeluhallinto ei takaa sitä, että sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä.

Käytön seuranta (evästeet)

Työsuojeluhallinto kerää Tyosuojelu.fin käytöstä tilastollista tietoa, jota hyödynnetään verkkopalvelun kehittämisessä. Tällaisia tietoja ovat mm. kävijämäärät, ajankohta, suosituimmat sivut, selain ja käyttöjärjestelmä. Tiedoista ei erotella yksittäisen käyttäjän toimintoja eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Seurantatietojen keräämiseen käytetään evästeitä eli ns. cookie-toimintoa. Pyydämme suostumuksesi evästeiden käyttöön, kun saavut Tyosuojelu.fi-verkkopalveluun. Voit sallia tai estää evästeiden käytön milloin tahansa. Lisätietoa sivulla Evästekäytännöt Tyosuojelu.fi-verkkopalvelussa.

Henkilötietojen käsittely

Työsuojeluhallinnon henkilötietojen käsittelyä koskevat tietosuojaselosteet on koottu sivulle Tietosuoja. Verkkopalvelun palautelomakkeilla annetut tiedot tallennetaan viestin lähettäjän toivomien yhteydenottojen mahdollistamiseksi ja palautteeseen vastaamiseksi.