Lähetetty työntekijä - Työnteko-oikeus

Työnteko-oikeuden peruste

Lähetetyllä työntekijällä pitää olla työnteko-oikeus Suomessa, jos hän on ulkomaalainen. Työnteko-oikeuden peruste riippuu siitä, minkä maan kansalainen lähetetty työntekijä on, millaista työtä hän on tulossa Suomeen tekemään ja kuinka pitkäksi ajaksi:

 • Pohjoismaan, Euroopan unionin jäsenmaan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalaisen ei tarvitse anoa työntekoa varten erillistä oleskelulupaa Suomeen. He voivat työskennellä Suomessa kansalaisuutensa perusteella.
 • Lähetetty työntekijä, joka on jonkun muun kuin edellä mainitun maan kansalainen, tarvitsee työntekoa varten yleensä joko työntekijän oleskeluluvan tai muun ansiotyöhön oikeuttavan oleskeluluvan.

Ulkomaalaislaissa määritellään myös tilanteet, joissa työnteko Suomessa on sallittu ilman työntekijän oleskelulupaa.Lähetetyn työntekijän työnteko-oikeuden määräytyminen -kaavio.

Lähetetyn työntekijän työnteko-oikeuden määräytyminen -kaavio (pdf) kuvaa työnteko-oikeuden määräytymistä eri tilanteissa. Klikkaa kuvaa nähdäksesi kaavio suurempana.

Työnteko-oikeuden varmistaminen

Työnantajalla on velvollisuus varmistaa työntekijän työnteko-oikeus. Myös lähettävällä yrityksellä on tämä velvollisuus työnantajana, vaikka kyse on ulkomaille rekisteröityneestä yrityksestä.

Tilanteissa, joissa ulkomaalaiset työntekijät työskentelevät ulkomaalaiselle työnantajalle urakointi- tai aliurakointityössä, vuokratyövoimana tai yrityksen sisäisenä siirtona, varmistamisvelvollisuus koskee myös tilaajaa. Tilaajalla tarkoitetaan tässä urakan tai aliurakan antajaa taikka työn teettäjää. 

Työnteko-oikeuden varmistamisvelvollisuus on rakennusalalla myös pääurakoitsijalla tai muulla päätoteuttajalla ja telakka-alueella pääasiallista määräysvaltaa käyttävällä työnantajalla. Näiden on varmistettava työnteko-oikeus kaikilta alueella työskenteleviltä työntekijöiltä.

Tiedot pitää säilyttää kaksi vuotta ulkomaalaisen työntekijän palvelussuhteen päättymisestä. Työnantaja voi valita tietojen säilytystavan, mutta niiden on oltava tarvittaessa vaivattomasti työsuojeluviranomaisen saatavilla.

Ilmoittamisvelvollisuus TE-toimistolle ja luottamushenkilöille

Ulkomaalaislain mukaan työnantajalla on työnteko-oikeuden varmistamisen ja tietojen säilyttämisen lisäksi seuraavat velvollisuudet:

 • Kun lähettää Suomeen muun kuin EU- tai ETA-kansalaisen tai näiden perheenjäsenen, pitää toimittaa työ- ja elinkeinotoimistolle tieto:
  • Suomeen lähetetystä työntekijästä
  • työsuhteen kestosta
  • palkasta
  • sovellettavasta työehtosopimuksesta.
 • Työpaikan luottamushenkilöille pitää ilmoittaa ulkomaalaisen nimi sekä sovellettava työehtosopimus.
TE-toimistoon pitää ilmoittaa EU:n ulkopuolisista lähetetyistä työntekijöistä.

Edellä mainitut tiedot on toimitettava TE-toimistolle viivytyksettä (viikon kuluessa). Ilmoitus tehdään sähköisesti työnantajan Enter Finland -palvelun kautta.

Jos ilmoitusta ei ole mahdollista tehdä sähköisesti, sen voi tehdä paperisena.

Lisätietoa ja lomake TE-palveluiden verkkosivulta Ohjeita ulkomaalaista työntekijää palkattaessa.

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti on rangaistavaa.

Lisää aiheesta

Tyosuojelu.fi: Työnteko-oikeus
Maahanmuuttovirasto: Työnteko-oikeus Suomessa