Asiointi - Luvat ja ilmoitukset - Työtapaturmailmoitus

Työsuojeluviranomaisen tehtävänä on vakavien työtapaturmien tutkiminen, jotta samankaltaisten tapahtumien toistuminen voitaisiin estää.

Työnantajan on ilmoitettava viipymättä työsuojeluviranomaiselle ja poliisille sellaisesta työtapaturmasta, jonka seurauksena on kuolema tai vaikealaatuinen vamma. Vaikealaatuinen vamma on sellainen, joka suurella todennäköisyydellä jää pysyväksi ja vaikeuttaa loukkaantuneen normaaleja toimintoja.

Vaikealaatuisiksi vammoiksi on katsottu mm.

 • pitkien luiden murtumat tai murtumat, jotka voivat vaatia leikkaushoitoa, vaikeahko selkärangan murtuma, kasvoluiden murtumat, kylkiluiden monimurtumat ja veririnta, vaikeahko pääkallon avomurtuma, vaikea kaula-, rinta- tai lannerangan murtuma
 • vaikea sijoiltaanmeno, josta jää pysyvää haittaa
 • ruumiinjäsenen, esimerkiksi sormen tai sen osan menetys, raajan lyhentymä
 • leikkaushoitoa vaatinut vatsaontelon elinten vamma
 • aivovamma, josta on jäänyt lievääkin haittaa
 • puheen, näön tai kuulon kadottaminen tai pysyvä heikentyminen, silmän menetys
 • ihonsiirtoja vaativat palo- tms. ihovauriot, laaja palovamma tai paleltuma
 • pahasti rumentava epämuotoisuus, kuten korvalehtien menetys tai nenän tai sen osan menetys sekä muu vaikea ruumiinvirhe
 • pysyvä vaikea terveydenhaitta tai hengenvaarallinen tauti tai vioittuma.

Jos vammojen lopullista vaikeusastetta on vaikea arvioida, ilmoitus on syytä tehdä, sillä vammojen laatu saattaa selvitä vasta myöhemmissä tutkimuksissa.

Ilmoituksen tekeminen

Työtapaturmasta tulee ilmoittaa mahdollisimman nopeasti puhelimitse tai sähköpostitse aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Yhteystiedot. Ilmoitusta tehtäessä voi käyttää apuna työtapaturmailmoitus työsuojeluviranomaiselle -lomaketta.

Jos lähetät ilmoituksen sähköpostilla, on suositeltavaa käyttää aluehallintoviraston suojattua sähköpostiyhteyttä. Käytä suojattua sähköpostiyhteyttä ainakin silloin, jos aineisto sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita. Suojattu sähköposti

Lomake (pdf): Työtapaturmailmoitus työsuojeluviranomaiselle

Työsuojeluviranomaiselle tehtävän ilmoituksen laiminlyönnistä on säädetty rangaistus työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa.

Tapaturmasta on ilmoitettava myös vakuutusyhtiölle.

Asiointi - Luvat ja ilmoitukset - Vakavasta työtapaturmasta ilmoittaminen - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)

 • 46 § työtapaturmasta ja ammattitaudista ilmoittaminen
 • 51 § rangaistussäännökset

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015)

Asiointi - Luvat ja ilmoitukset - Vakavasta työtapaturmasta ilmoittaminen - Muualla tyosuojelu.fissä