Koneesta ja sen asiakirjoista tarkastettavat asiat

Koneesta ja sen asiakirjoista tarkastettavat asiat 

Tarkastuksessa pyritään kulloisenkin tarkoituksen mukaisessa laajuudessa toteamaan, että

 • koneen rakenteellinen turvallisuus on asianmukainen
  • kone on rakenteeltaan ja varusteiltaan
   • koneasetuksen liitteen I olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen
   • nykytekniikan tasoinen
   • standardien mukainen.
 • koneeseen on kiinnitetty CE-merkintä, joka on
  • kiinnitetty valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan nimen välittömään läheisyyteen samalla tekniikalla
  • näkyvällä paikalla, selkeä ja pysyy luettavana kiinni koneessa koko sen odotetun käyttöiän ajan
 • koneeseen kiinnitetyistä merkinnöistä käy ilmi
  • koneen tunnistetiedot 
  • valmistajan nimi ja osoite
  • koneen turvalliseen käyttöön liittyvät tiedot
  • varoitukset koneessa olevista vaaroista joko kuvin tai suomen- tai ruotsinkielisin tekstein
 • koneen mukana on EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka on
  • valmistajan tarkistamana alkuperäisenä versiona ainakin yhdellä Euroopan unionin virallisella kielellä (merkintä ”alkuperäinen”)
  • alkuperäisen käännöksenä suomeksi ja ruotsiksi, jos alkuperäinen versio ei ole näillä kielillä (merkintä ”alkuperäinen”)
  • yksikäsitteisesti yhdistettävissä koneessa oleviin merkintöihin
  • sisällöltään koneasetuksen (400/2008) liitteen II kohdan A mukainen
  • koneen ohjeiden osana tai erillisenä asiakirjana
 • koneen mukana on ohjeet, jotka ovat
  • yksikäsitteisesti yhdistettävissä koneessa oleviin merkintöihin
  • valmistajan tarkistamina alkuperäisinä ohjeina ainakin yhdellä Euroopan unionin virallisella kielellä (merkintä ”alkuperäinen”)
  • alkuperäisten ohjeiden käännöksenä suomeksi ja ruotsiksi, jos alkuperäiset ohjeet eivät ole näillä kielillä (merkintä ”alkuperäinen”)
  • sisällöltään koneasetuksen  liitteen I kohdan 1.7.4.2. mukaiset.

Osittain valmiista koneesta tarkastettavat asiat

Markkinavalvonnassa osittain valmiista koneesta tarkastetaan

 • liittämisvakuutus, josta pitää käydä ilmi
  • valmistajan nimi ja osoite
  • teknisen tiedoston kokoajan nimi ja osoite
  • ne koneasetuksen liitteen I olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, joita osittain valmiin koneen valmistuksessa on sovellettu
  • ne olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, jotka osittain valmis kone täyttää
 • kokoonpano-ohjeet, joiden perusteella osittain valmis kone voidaan liittää asianmukaisesti lopulliseen koneeseen
 • niiden olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten toteutuminen, jotka liittämisvakuutuksen mukaan täyttyvät.