Kuulonsuojaimet - Alasivu

Kuulonsuojaimet on hyvä valita niin, että melutaso suojaimien sisällä on 75–80 desibeliä.

Jos työntekijän melulle altistuminen ylittää alemman toiminta-arvon, työnantajan on annettava työntekijän saataville henkilökohtaiset kuulonsuojaimet. 

Jos työntekijän melulle altistuminen ylittää ylemmän toiminta-arvon, työnantajan pitää 

 • antaa työntekijän käyttöön henkilökohtaiset kuulonsuojaimet 
 • varmistaa, että
  • kuulonsuojaimet ovat sopivat ja niissä on otettu huomioon työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet
  • työntekijä käyttää kuulonsuojaimia asianmukaisesti 
  • kuulonsuojaimet ovat tarkoituksenmukaiset ja riittävän tehokkaat. 

Työntekijän on käytettävä työnantajalta saatuja kuulonsuojaimia työnantajan ohjeiden mukaisesti, jos melulle altistuminen ylittää ylemmän toiminta-arvon. 

Poikkeus kuulonsuojaimien käyttöön

Jossain tilanteessa kuulonsuojaimien käyttämisestä saattaa aiheutua suurempi vaara työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle kuin mitä kuulovamma olisi. Tällaisen vaaran välttämiseksi voidaan näissä tilanteissa luopua suojaimien käytöstä, vaikka työntekijän melulle altistuminen ylittäisi ylemmän toiminta-arvon tai raja-arvon. 

Jos suojaimien käytöstä on vakavamman vaaran vuoksi luovuttu, työnantajan pitää 

 • ilmoittaa poikkeamisesta aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle 
 • laatia kirjallinen riskin arviointi 
 • hankkia työterveyshuollon tai alan asiantuntijan toimenpide-ehdotus poikkeamisen perusteluksi 
 • huolehtia altistuvan työntekijän terveydentilan tehostetusta seurannasta 
 • ilmoittaa kyseiselle työntekijälle ja työsuojeluvaltuutetulle poikkeamisesta, perusteluista ja tehostetusta terveydentilan seurannasta. 

Kuulonsuojaimien valinta 

Työnantajan on hankittava työntekijöiden käyttöön vain sellaisia kuulonsuojaimia 

 • joissa on CE-merkintä (tulppamallisissa merkintä voi olla pakkauksessa) 
 • jonka mukana on suomen- ja ruotsinkieliset ohjeet. 

Kuulonsuojainten pitää

 • olla riittävän tehokkaat siihen meluun, jossa niitä on tarkoitus käyttää, mutta ei niin tehokkaat, että ne itse aiheuttavat vaaraa tai haittaa 
 • soveltua työpaikan olosuhteisiin (esim. kypärään kiinnitettävät) 
 • olla ergonomiset (huomioidaan koko, puristusvoima, muut henkilönsuojaimet) ja työntekijälle sopivat
 • olla valittu työntekijän terveydentilan mukaan. 

Kuulonsuojaimien teho 

Kuulonsuojaimen vaimennustehoon vaikuttavat ratkaisevasti, kuinka pitkään niitä käytetään, miten hyvin ne sopivat henkilölle ja onko ne asetettu paikalleen asianmukaisesti. Kuulonsuojaimia olisi käytettävä koko se aika, kun ollaan melussa. Mieluimmin ne pitäisi asettaa paikalleen ennen meluun menemistä tai melun alkamista. 

Käyttöaika vaikuttaa huomattavasti vaimennukseen 

Alla olevassa taulukossa esitetään ero kuulonsuojaimien ulkopuolella olevan melutason ja korvakäytävässä mitatun melutason välillä, kun kahdeksan tunnin aikana otetaan suojain joksikin aikaa pois korvilta. Suojaimen valmistaja on ilmoittanut suojaimen tehoksi 30 desibeliä. 

 

Aika, jolloin suojain on kahdeksan tunnin aikana pois korvilta 

Suojaimen melualtistusta vähentävä vaikutus 

30 dB 

5 minuuttia 

20 dB 

24 minuuttia 

13 dB 

46 minuuttia 

10 dB 

1 tunti 36 minuuttia 

7 dB 

2 tuntia 24 minuuttia 

5 dB 

3 tuntia 12 minuuttia 

4 dB 

4 tuntia 

3 dB 

 

Kuulonsuojaimet on hyvä valita niin, että melutaso suojaimien sisällä on 75–80 desibeliä. Jos suojaimet vaimentavat liikaa tai ovat epäsopivat, niiden käytön mukavuus ja siksi myös käyttö vähenee. Kuppimallisen suojaimen vaimennukseen vaikuttavat esimerkiksi käyttäjän pään koko ja muoto sekä suojaimen tiivisterenkaan ja pään välissä olevat esineet. Tulppamallisien suojaimien vaimennus riippuu ennen kaikkea siitä, miten ne asetetaan korvaan, sekä myös korvakäytävän muodosta.