Asiointi - Luvat ja ilmoitukset

Lainsäädäntö rajoittaa tiettyjen töiden tekemistä ja teettämistä. Joitakin töitä on mahdollista tehdä työsuojeluviranomaisen myöntämällä luvalla. Lisäksi joistakin asioista on tehtävä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle.

Ammattitauti

Asbesti

Biologiset tekijät

Luonnontuotteiden kerääminen

Merenkulku

Nuori työntekijä

Rakennusala

Räjäytystyö

Työaika

Työtapaturma

Ulkomainen työntekijä

Huom!

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvista on työnantajan pidettävä vuosittain luetteloa (ASA-rekisteri). ASA-ilmoitus toimitetaan Työterveyslaitokselle (ei työsuojeluviranomaiselle) seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä.

Asiointi - Luvat ja ilmoitukset / Muualla tyosuojelu.fissä