Psykososiaalinen kuormitus hallintaan Lääkäripäivillä

Verkkouutinen 8.1.2020

Potilaalle ei tunnu löytyvän jatkohoitopaikkaa. Seuraavan potilaan hoitoa taas ei päästä vieläkään aloittamaan, koska tutkimustulokset eivät ole tulleet. Edellisen potilaan tilanteeseen joudutaan palaamaan. Potilaan tutkimustulokset tulevat, mutta konsultointiin ei tavoiteta kollegaa. Vastaanotto keskeytyy. Listalle ilmestyy seuraava potilas ja potilastietojärjestelmä tökkii jälleen.

Lääkärien työhön liittyy tutkitusti paljon asioita, jotka aiheuttavat psykososiaalista kuormitusta.

- Me aluehallintoviraston työsuojelussa valvomme, että työpaikoilla työ ei aiheuta työntekijöiden terveydelle haittaa tai vaaraa. Psykososiaalisen kuormituksen hallintaa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuoltoalojen työsuojelutarkastuksilla, koska työelämätutkimuksissa sote-alan työntekijöiden kuormittuneisuus on noussut viime aikoina huolestuttavasti esille, kertoo työsuojelutarkastaja Johanna Pulkkinen.

Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa väitöskirjatutkimusta tekevä tarkastaja Johanna Pulkkinen päivystää Lääkäripäivillä avin infopisteessä torstaina 9. tammikuuta. - Kuormitusta voidaan ja sitä pitääkin hallita. Kaikki lähtee kuitenkin siitä, että ensin työpaikalla tunnistetaan kuormittavat tekijät. Tunnistuksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi työpaikan vaarojen arviointia, työhyvinvointikyselyn tuloksia tai kehityskeskustelujen sisältöä. Tämän jälkeen on arvioitava, mitkä tekijät aiheuttavat terveyshaittaa.

Johanna Pulkkinen muistuttaa, että terveyshaitan arvioinnissa kannattaa hyödyntää myös työterveyshuollon asiantuntemusta. - Toimenpidesuunnitelma on tärkeä laatia, jotta pystytään toteuttamaan konkreettisia toimenpiteitä kuormituksen vähentämiseksi. Ensisijaisesti tulee puuttua niihin kuormitustekijöihin, jotka aiheuttavat eniten terveyshaittaa. On myös tärkeää seurata toimenpiteiden riittävyyttä ja tarkkailla, onko haitallinen kuormitus vähentynyt vai tarvitaanko mahdollisesti lisätoimia.

Työsuojeluviranomainen on paikalla Lääkäripäivillä torstaina 9.1.2019 klo 10-14 aluehallintoviraston osastolla 2e71. - Olet lämpimästi tervetullut keskustelemaan työhösi tai työyhteisösi kuormitukseen tai johonkin muuhun työturvallisuuteen tai työhyvinvointiin liittyvästä asiasta kanssamme!

Kannattaa tutustua: Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kysely