Terveet tilat -kuntakiertueen Lapin ja Pohjois-Suomen webinaari 30. lokakuuta

Verkkouutinen 2.10.2020

Pohjois-Suomen ja Lapin alueen yhteinen Terveet tilat 2028 -kuntakiertueen webinaari pidetään 30. lokakuuta. Tilaisuus on suunnattu kuntien työntekijöille, jotka työkseen tai osatyönään painivat sisäilma-asioiden kanssa. Webinaareissa kuullaan case-esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä sisäilmaongelmien ratkaisuissa. Työskentelyssä syntyvää materiaalia hyödynnetään Terveet tilat -toimintamallin kehittämisessä.

Tilaisuuden ohjelma löytyy täältä
Osallistumislinkki on  tässä

Mikä Terveet tilat 2028 -ohjelma?

Terveet tilat 2028 -ohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana vakiinnutetaan kiinteistönpitoon ennaltaehkäisevä toimintatapa, jossa rakennusten kunto, sopivuus käyttötarkoitukseensa ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti.

Ohjelman ajankohtainen painopiste on Terveet tilat -toimintamallin kehittäminen ja jalkauttaminen yhdessä kuntien ja aluehallintovirastojen kanssa. Toimintamallin avulla pyritään edistämään rakennusten terveyttä ja turvallisuutta sekä käyttäjien tyytyväisyyttä.  

Lisätietoja: http://www.vnk.fi/terveet-tilat-2028