Työsuojelutarkastajat kohdistavat renkaanvaihtosesongin aikana valvontaa autokorjaamoihin

Mediatiedote 25.3.2022

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat tekevät renkaanvaihtosesongin aikana ennalta ilmoittamatonta valvontaa autokorjaamoalalle. Valvonnassa tarkastetaan tilaajavastuulain mukaisen selvitysvelvollisuuden noudattamista ja valvotaan ulkomaisen työvoiman työsuhteen ehtojen toteutumista ja työntekijöiden työnteko-oikeutta.

Vuokra- ja alihankintatyövoiman käyttö on tyypillistä lyhyissä ja sesonkiluonteisissa töissä, kuten renkaanvaihdossa. Vuokra- ja alihankintatyövoiman käyttö asettaa tilaajalle velvoitteen olla selvillä sopimuskumppaninsa lakisääteisistä maksuvelvoitteista, kuten eläkevakuuttamisesta ja veronmaksuasioista. 

Etelä-Suomessa autokorjaamoalalla ja autopesuloissa työskentelee paljon ulkomaalaista työvoimaa. Työnantajan on huolehdittava muun muassa siitä, että työntekijöille maksettava palkka on alan yleissitovien työehtosopimusten mukainen, työpaikalle laaditaan työvuoroluettelo ja pidetään työaikakirjanpitoa tehdyistä työtunneista. 

Valvontakäyntien tarkoitus on viedä yrityksille tietoa lakisääteisistä velvoitteistaan, torjua harmaata taloutta ja työperäistä hyväksikäyttöä. 

Lisätietoja:
Tarkastaja Aleksi Soikkeli, p. +358 295 016 614 
Tarkastaja Niina Mäki, p. +358 295 016 134
sähköpostit muotoa [email protected]
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue