Työtapaturmasta kattotyössä sakkoja toimitusjohtajalle

Mediatiedote 21.12.2021

Lapin käräjäoikeus tuomitsi kattotöihin erikoistuneen yrityksen toimitusjohtajan työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta 55 päiväsakkoon. Toisen syytetyn yrityksen edustajan ei näytetty olleen rikosoikeudellisessa vastuussa työturvallisuussäännösten noudattamisesta ja hänen osaltaan syytteet hylättiin. Lisäksi asiassa tuomittiin yritys maksamaan vahingonkorvauksia tapaturmassa vahingoittuneelle työntekijälle. Oikeus antoi tuomionsa 16. joulukuuta.

Tuomio liittyy yrityksen työkohteessa Rovaniemellä joulukuussa 2018 sattuneeseen työtapaturmaan. Tapaturmatilanteessa kattoasentaja nosti työparinsa kanssa kattopeltejä kaksikerroksisen rivitalon vesikatolle käyttäen nostoapuvälineinä köyttä ja köyteen kiinnitettyä nostokoukkua sekä hitsaajan lukkopihtejä. Nostossa peltinippu irtosi hitsauspihtien kiinnityksestä ja putosi alas osuen nostotyön vaara-alueella olleeseen asentajaan. Työturvallisuuteen liittyvät laiminlyönnit ja tarkoitukseen soveltumattoman nostoapuvälineen käyttäminen nostossa johtivat tapaturmaan.

Käräjäoikeus totesi työnantajan toimineen tapauksessa vastoin työnantajan yleistä huolehtimisvelvoitetta. Työssä käytettiin nostoapuvälineenä hitsauspihtejä, jotka eivät ole nostoapuväline. Hitsauspihdit eivät sovellu nostotyöhön eikä niissä ole merkintää suurimmasta sallitusta kuormasta. Työmaalla ei myöskään perehdytyksessä ohjeistettu alamiehen tehtäviä muun muassa vaara-alueen osalta. Todistelussa ilmeni, että työmaalla oli aikaisemmin vastaavassa nostossa pudonnut yksi pelti, eikä kysymys siinäkään mielessä ollut yllättävästä tai ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Toimitusjohtaja oli vastannut kattotyömaalla työnjohdosta. 

Käräjäoikeus katsoi, että työnantaja oli muun ohella laiminlyönyt velvollisuutensa työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa, työntekijän perehdyttämisessä ja työn tarkkailemisessa sekä soveltuvien työvälineiden valinnassa.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että nostolaitteissa ja nostoapuvälineissä tulee olla turvallisen käytön kannalta tarpeelliset merkinnät. Nostoapuvälinettä, josta puuttuu suurinta sallittua kuormaa osoittava merkintä, ei saa käyttää. Nostotyön turvallisuuden varmistamiseksi on myös tärkeää huolehtia siitä, että noston vaara-alueella ei liikuta tarpeettomasti.

Lapin käräjäoikeuden tuomio 16.12.2021, asianumero R 20/2091. Tuomio on lainvoimainen.

Lisätietoja:
Lakimies Mia Vierimaa, 0295 017 500, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto