Vaarallisia töitä opetettaessa myös työsuojelun puutteet siirtyvät nuorille

Mediatiedote 10.6.2022

Työsuojeluviranomaiset valvovat oppilaitosten teettämien vaarallisten töiden turvallisuutta. ”Nuorten työssäoppimispaikoissa havaitaan samat työsuojeluun liittyvät ongelmat kuin aikuistenkin työpaikoilla”, kertoo ylitarkastaja Jan Mikkonen.

Kun oppilaitos teettää nuorella vaarallista työtä, on oppilaitoksen tehtävä asiasta ilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Työsuojeluviranomaiset saavat vuosittain vajaat tuhat ilmoitusta, joiden perusteella työsuojelutarkastukset kohdistetaan. Viimeisen parin vuoden aikana oppilaitosten teettämiin vaarallisiin töihin on tehty reilut 150 työsuojelutarkastusta.

Nuorten työssäoppimispaikoissa työsuojeluviranomaiset tarkastavat muun muassa työhön perehdyttämisen ja työtapaturmien torjunnan ja esimerkiksi sen, ovatko teetetyt työt ylipäätään sallittuja nuorille. Jotkut työt on katsottu niin vaarallisiksi tai haitallisiksi, että niiden teettämistä nuorilla on rajoitettu. Alle 16-vuotiaalla nuorella ei saa teettää lainkaan vaarallista työtä. Nuorelle vaaralliset työt on määritelty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa.

”Työsuojelutarkastusten perusteella järjestelmällinen vaarojen selvittäminen ja arviointi sekä kemikaalien käyttöön liittyvät menettelyt kaipaavat erityistä huomiota työpaikoilla, jossa nuoret harjoittelevat tulevaa työelämää varten”, ylitarkastaja Jan Mikkonen toteaa.

Lisää tietoa nuoren työntekijän työsuojelusta löytyy Tyosuojelu.fi -verkkopalvelusta.

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Jan Mikkonen, sähköposti: [email protected], p. 0295 018 163
Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue