Betonielementin kaatumisesta päiväsakkoja ja yhteisösakkoja

Mediatiedote 29.11.2021

Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi tavarankuljetusalalla toimivan kommandiittiyhtiön työturvallisuusrikoksesta 4000 euron yhteisösakkoon ja yhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen 40 päiväsakon rangaistukseen. Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi betonielementtejä valmistavan, rakennusalalla toimivan yrityksen työturvallisuusrikoksesta 10 000 euron yhteisösakkoon ja yrityksen toimitusjohtajan 40 päiväsakon rangaistukseen. Tämän ohella käräjäoikeus on tuominnut tapahtumapaikalla sijainneen rakennustyömaan rakennuttajana/päätoteuttajana toimineen yksityisen elinkeinonharjoittajan 30 päiväsakon rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 11.11.2021.

Tuomio liittyy Alajärvellä huhtikuussa 2019 tapahtuneeseen työtapaturmaan. Työtapaturma sattui, kun ajoneuvoyhdistelmän peräkärrystä purettiin betonielementtejä ja yksi ilman tukea jäänyt elementti kaatui työntekijän päälle. Työntekijä loukkaantui tapaturmassa. 

Käräjäoikeus totesi, että työturvallisuuteen liittyvät laiminlyönnit ja puutteet betonielementtien nostamisessa johtivat tapaturmaan. Loukkaantuneen työntekijän työnantaja oli muun ohella laiminlyönyt velvollisuutensa liittyen riskien arviointiin, työntekijän riittävään perehdyttämiseen sekä soveltuvien työvälineiden käyttämisen varmistamiseen. 

Käräjäoikeus katsoi, että elementtivalmistaja oli laiminlyönyt velvollisuutensa ohjeistaa elementtien lastaaminen ja purkaminen. Rakennuttaja/päätoteuttaja oli muun ohella laiminlyönyt kirjallisten elementtirakentamiseen liittyvien suunnitelmien laatimisen.  

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että betonielementtien lastaaminen ja purkaminen tulee tehdä työturvallisesti. Työssä tulee käyttää soveltuvia työvälineitä ja varmistaa, etteivät purettavat tai lastattavat elementit voi kaatua tai pudota. Varmistaminen tulee tehdä ensisijaisesti teknisin järjestelyin. Työnantajalla on myös velvollisuus perehdyttää työntekijöitä työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin.

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 21/346. Tuomio ei ole lainvoimainen.   

Lisätietoja: Lakimies Lassi Anttila, puhelin 0295 018 189, [email protected]
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue