Rakennusala - Kysymyksiä ja avastauksia kvartsipölyn torjunnasta

Työsuojeluviranomainen julkaisi 30.1.2024 tiedotteen "Syöpävaarallisen kvartsipölyn torjunnan valvontakriteerit muuttuvat". Saimme aiheesta paljon kysymyksiä, jotka kokosimme tälle sivulle kysymys-vastaus -pareiksi. Sivua täydennetään myöhemmin.

Kysymykset ja vastaukset

​​​​​​​Suositteleeko Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet, jotain tiettyjä laitteita tai laitevalmistajia käytettäväksi kvartsipölyn torjuntaan?
Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet eivät suosittele tai mainosta yksittäisiä laitteita tai laitevalmistajia.

Mitä tarkoitetaan H-luokan imurilla?
H-luokan imurilla tarkoitetaan standardissa SFS-EN 60335-2-69 määriteltyä H-luokan imuria.

Koskeeko uusi vaatimus myös liikuteltavia imureita, vai onko kyseessä vain kohdepoistoimurit?
Vaatimus koskee kaikkia, sekä liikuteltavia imureita, että kohdepoistoimureita. Vaatimus ei koske muita ilmankäsittelylaitteita.

Mitä teidän tiedotteessanne "Syöpävaarallisen kvartsipölyn torjunnan valvontakriteerit muuttuvat" tarkoitetaan luokittelemattomalla kohdepoistoimurilla?
Luokittelemattomalla kohdepoistoimurilla tarkoitetaan sellaisia imureita, joita ei ole valmistettu standardin SFS-EN 60335-2-69 mukaan.

Riittääkö valvovalle viranomaiselle valmistajan asiakirja, jossa todetaan ko. laitteen olevan soveltuva kiteistä piidioksidia sisältävän pölyn imurointiin (kohdepoistokäyttöön)?
Imuri tulee olla valmistettu syöpävaarallisen pölyn imurointiin ja tämä asia tulee ilmetä mm. imurin käyttöohjeista ja teknisistä tiedoista selkeästi.

Toimitatteko tarkempaa tietoa, mihin tämä vaatimus H-luokkaan liittyen perustuu?
Työnantajan on valittava työntekijän käyttöön kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin sopiva ja turvallinen työväline. Vain H-luokan imurit on tarkoitettu syöpävaarallisen pölyn (mm. alveolijakeinen kvartsipitoinen pöly) poistoon. L- ja M- luokitellut imurit eivät ole tarkoitettuja syöpävaarallisten pölyjen käsittelyyn.

Kuka ottaa kantaa siihen, onko yksittäinen laite imuri vai ilmanpuhdistin/alipaineistaja?
Markkinoille saatettaessa valmistaja määrittelee laitteen käyttötarkoituksen.

Millaista imuria tulee käyttää työstettäessä maali- tai tasoitepölyä?
Työnantajan tulee varmistua, että laite soveltuu kyseiseen käyttötarkoitukseen. Arvioita tehdessä työnantajan tulee ottaa huomioon syntyvän pölyn vaaraluokitus ja sille määritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus (htp-arvo).

Onko kyseiselle tulkinnalle (H-luokan vaatimus) siirtymäaikaa?
Siirtymäaikaa ei ole.