Informaatiokatko yhteisellä työpaikalla johti työtapaturmaan - Pääasiallista määräysvaltaa käyttäneen työnantajan edustaja ja työntekijän työnjohtaja tuomittiin sakkorangaistuksiin

Mediatiedote 29.3.2021

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut yhteisellä työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttäneen pakkausmateriaalialalla toimivan yrityksen mekaanisen suunnittelijan ja työpaikalla aliurakoitsijana toimineen metallialan yrityksen työnjohtajan 20 päiväsakon sakkorangaistuksiin.

Käräjäoikeuden käsiteltävänä oli 16.1.2018 tapahtunut tapaturma, joka tapahtui, kun pakkausmateriaalialalla toimivan yrityksen tehtaassa aliurakoitsijana toimineen metallialan yrityksen työntekijä oli ollut purkamassa koneita. Yritykset olivat sopineet, että pääasiallista määräysvaltaa käyttänyt yritys tekee purettavasta alueesta jännitteettömän, minkä jälkeen metallialalla toimivan yrityksen työntekijät voivat purkaa alueelta vanhat koneet pois. Koska tehdasalue oli vanha, meni kaapelikuiluissa sekä purettavien koneiden jännitteettömiä sähköjohtoja että käytössä olleiden koneiden jännitteellisiä johtoja.  Purkuluvan saatuaan purku-urakoitsija ja tämän työntekijät olivat siinä käsityksessä, että kaikki johdot ovat jännitteettömiä. Työntekijän tehtävänä oli sahata puukkosahalla sähkökaapeleita, mutta yksi työntekijän sahaama sähkökaapeli osoittautuikin jännitteelliseksi. Kaapelin mentyä oikosulkuun syntyi valokaari, joka aiheutti työntekijälle palovammoja.

Pirkanmaan käräjäoikeus totesi tehtaalla tehdyssä purku-urakassa tehtaan ja purku-urakoitisijan välisenä yhteyshenkilönä toimineen mekaanisen suunnittelijan laiminlyöneen varmistaa, ettei sähkövirtaa kulkisi missään purettavalla alueella ja että ulkopuolinen työnantaja ja tämän työntekijät olisivat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. Lisäksi käräjäoikeus katsoi, ettei purku-urakoitsijan työnjohtaja ollut antanut riittävää työnopastusta työntekijöilleen, kun hän oli opastanut työntekijää tarkistamaan purettavien koneiden sähköjohtojen jännitteettömyyden koetinkynällä. Koetinkynä ei ollut luotettava tapa varmistua kaikkien johtojen jännitteettömyydestä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toteaa, että yhteisellä työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on varmistettava, että sen työpaikalla työtä teettävä ulkopuolinen työnantaja ja tämän työntekijät saavat tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä sekä työpaikan ja työn turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 20/218

Lisätietoja:
Lakimies Sari-Anne Salminen, puh. 0295 018 682, [email protected]
​​​​​​​Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto