Maahantuojilta kiitosta työsuojeluviranomaisen opastavasta otteesta

Mediatiedote 29.1.2020

Työsuojeluviranomaisen pääosin viime vuoden kestänyt koneiden maahantuojien valtakunnallinen markkinavalvontahanke on tullut päätökseen. Hankkeen tavoitteena oli selvittää kuinka hyvin koneiden maahantuojat tuntevat heitä koskevat velvollisuudet.

– Poikkeamia lainsäädännön vaatimuksiin havaittiin eniten koneiden merkinnöissä, kuten CE-kilpi ja muut varoitusmerkinnät, käyttöohjeissa, jotka eivät täyttäneet käyttöohjeille säädettyjä sisältövaatimuksia sekä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa, kertoo hankkeen valvontaa tehnyt tarkastaja Teuvo Sintonen.

Sintonen muistuttaa, että hankkeessa ei lähdetty varta vasten etsimään puutteita. – Päinvastoin. Opastavalla otteella mentiin maahantuojien luo kertomaan mitkä ovat vaatimukset ja annettiin vielä kattava neuvontamateriaali. Vastaanotto oli hyvä ja hanketta voidaan pitää tältä osin onnistuneena.

Tarkastajan info osaksi laatujärjestelmää

Hankkeen tarkastuksen alussa valvontaviranomainen piti maahantuojayrityksessä lyhyen tietoiskun, jossa selvitettiin maahantuodun koneen hankintaketjussa olevien tahojen velvollisuudet. – Muuan maahantuojayritys mm. vei tarkastajan tietoiskussa jaetun luentomateriaalin osaksi laatujärjestelmäänsä.

Työsuojeluviranomainen teki viime vuonna yli kolmekymmentä tarkastusta koneita maahantuoviin yrityksiin. Hankkeessa tarkastus kesti keskimäärin kolme tuntia per maahantuojayritys. – Käytetty aika on paljon pidempi tavanmukaiseen markkinavalvontatarkastukseen verrattuna, koska maahantuojan tiedontarve asiasta on ollut huomattava, Teuvo Sintonen tarkentaa.

Valvontatulosten perusteella maahantuojat tuntevat yleisellä tasolla hyvin velvollisuutensa, mutta haluavat yksityiskohtaista tietoa turvallisuusvaatimuksista juuri heidän maahantuomiinsa koneisiin liittyen. – Tähän tarpeeseen hankkeessa vastattiin. Monesti maahantuojat palasivat asiaan vielä tarkastuksen jälkeen, jolloin heitä neuvottiin vielä sähköpostitse tai puhelimitse, kertoo tarkastaja Teuvo Sintonen.

Lisätiedot:
Tarkastaja Teuvo Sintonen, p. 0295 016 363, sähköposti: [email protected]
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lisää tietoa: Tyosuojelu.fi > Markkinavalvonta