Työsuojeluviranomainen valvoi syrjintää ja yhdenvertaisuutta yli tuhannella tarkastuksella

Mediatiedote 5.8.2020

Työsuojeluviranomainen valvoi yhdenvertaisuutta ja syrjinnän kieltoa vuonna 2019 yhteensä 1020 tarkastuksella. Valvonnan kohteina olivat ulkomaisten työntekijöiden syrjintä palkanmaksussa ja muissa vähimmäisehdoissa, työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta sekä syrjintä työpaikkailmoituksissa. Lisäksi tehtiin valvontapyyntöjen perusteella tarkastuksia, joissa valvottiin yksittäisen työntekijän tai työnhakijan kokemaa syrjintää.

Työnantajalla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta työpaikalla. Tätä valvottiin 304 tarkastuksella, ja niistä 197:ssä havaittiin epäkohtia.

Ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyen valvottiin syrjinnän kieltoa yli 600 tarkastuksella. Näistä 60:ssa havaittiin palkanmaksussa tai muissa vähimmäisehdoissa syrjintää alkuperän, kielen tai kansalaisuuden perusteella. Tämä ei tarkoita sitä, että muissa tapauksissa syrjintää ei ole tapahtunut, sillä usein todellista palkkavertailua ei voida tehdä muun muassa puutteellisten työaika­asiakirjojen vuoksi. Valvonnassa annettiin noin 300 velvoitetta puutteellisesta tai puuttuvasta työaikakirjanpidosta ja noin 330 velvoitetta työvuoroluettelosta.

Tarkemmat tiedot valvonnasta löytyvät työsuojeluviranomaisen tuoreesta raportista Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon valvonta työelämässä vuonna 2019. Raportissa on myös tapauskuvauksia valvonnasta.

Eniten valvontapyyntöjä terveydentilaan perustuvasta syrjinnästä

Työsuojeluviranomainen sai vuoden aikana noin 500 työsyrjintään liittyvää yhteydenottoa. Usein yhteydenottaja kysyi neuvoja asian käsittelyyn työpaikalla tai halusi keskustella siitä, onko hänen tapauksessaan kyse syrjinnästä vai ei.

Syrjintään liittyviä valvontapyyntöjä tehtiin työsuojeluviranomaiselle noin 180 ja näiden perusteella tehtiin 110 tarkastusta. 38 tarkastuksessa katsottiin, että työnantaja oli toiminut syrjinnän kiellon vastaisesti. Yleisin valvontapyynnön syy oli kokemus terveydentilaan perustuvasta syrjinnästä. Vammaisuuteen perustuvaa syrjintää käsiteltiin aiempaa useammalla tarkastuksella, mutta edelleen vammaisuuteen liittyviä valvontapyyntöjä tehdään työsuojeluviranomaiselle varsin vähän.

”Kannustan työsyrjintää kokeneita rohkeasti ottamaan yhteyttä työsuojeluviranomaiseen. Puhelinneuvontaamme voi soittaa anonyymisti, ja emme ryhdy valvontatoimenpiteisiin ilman syrjintää kokeneen kirjallista suostumusta”, kertoo ylitarkastaja Päivi Laakso Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta palvelee arkisin klo 9–11:30 ja 12.30–15 numerossa 0295 016 620.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Päivi Laakso
p. 0295 016 487, [email protected]
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue

Ylitarkastaja Ulla Riikonen
p. 0295 018 174, [email protected]
Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue