Vuosilomainfo ja työaikaverkkoseminaarit tekstitettiin myös ruotsiksi

Verkkouutinen 6.6.2023

Työsuojeluviranomaisen Vuosilomainfo ja kolme työaikaa käsittelevää verkkoseminaaria on tekstitetty myös ruotsiksi. Vuosilomainfossa käydään läpi vuosilomalakia muun muassa vuosiloman ansaintaan, loman sijoitteluun ja vuosilomapalkan määräytymiseen liittyvin osin. Muissa verkkoseminaareissa käsitellään vuoden 2020 alussa uudistuneen työaikalain mukaisesti työajan suunnittelua, työajan enimmäismäärää sekä vaihtelevan työajan järjestelmää, esimerkiksi niin kutsuttua nollatuntisopimusta.

Verkkoseminaarit järjestettiin suomeksi ja niihin voi valita tekstityksen joko suomeksi tai ruotsiksi. Tallenteet ovat katsottavissa Työsuojeluhallinnon kanavalla YouTubessa. Tekstityskieli vaihdetaan oikean alakulman asetusvalikosta (ratassymboli).

Ruotsiksi tekstitetyt verkkoseminaarit:

Vuosilomainfo – Semesterinfo

Vaihteleva työaika – Varierande arbetstid

Työajan enimmäismäärä: ohjeita lain tulkintaan – Maximal arbetstid: anvisningar för tolkning av lagen

Uusi työaikalaki: työajan suunnittelu ja seuranta – Den nya arbetstidslagen: planering och uppföljning av arbetstiden