De största fallgroparna vid bedömningen av riskerna med kemiska agenser på arbetsplatserna

Marjo Vänskä 14.3.2023 / päivitetty 17.3.2023 12:27

Sedan 2001 ska arbetsplatserna göra en lagstadgad skriftlig riskbedömning av kemiska agenser. Trots detta möter inspektörerna fortfarande arbetsplatser som inte har fullgjort någon av sina skyldigheter i fråga om kemikalier. 

Kemikaliesäkerheten är som ett stort monster på arbetsplatserna. Då är det ju lätt att hantera och katalogisera olika slags burkar samt att lägga säkerhetsdatabladen från försäljaren i en pärm. Det är dock svårt att bedöma den egentliga exponeringen och klassificera en hur omfattande risk det är frågan om. Det är svårt även för experter! Och man måste också komma ihåg andra kemiska riskfaktorer, såsom damm, avgaser och processbaserade föroreningar.

Beroende på kemikaliernas farliga egenskaper kan olika slags burkar ställas i ordning, beroende på vilken farlig egenskap man vill granska. Någon kan vara mest brandfarlig, en annan ökar risken för cancer vid långvarig användning och en tredje irriterar huden mest. Men förhållandena på just den arbetsplatsen eller arbetsuppgiften påverkar läget mest. Det kan ju hända att den farligaste kemikalien används på ett mycket säkert sätt, medan mindre farliga ämnen används utan att alls oroa sig för morgondagens konsekvenser. Då är det exponeringen som gör att risken ökar oavsett ämnets faroangivelse. 

Det är alltså bra att komma ihåg att bedömningen av exponeringen och den därav härledda definitionen av riskens storlek inte kan göras helt vid arbetsbordet. Och vad gäller riskhanteringsåtgärderna hittar man i allmänhet den största experten vid sidan av svarven. Ingen har bara någonsin stannat upp och frågat om det finns något att göra åt arbetsförhållandena. Den primära tanken är ju att man med personlig skyddsutrustning endast köper tid för att göra de tekniska förbättringarna.

Det finns inte ett endaste sätt att bedöma riskerna med kemiska riskfaktorer som skulle vara det rätta. Enligt lagstiftningen antas arbetsgivaren ändå vara en kemikalieexpert! Man kommer igång när man modigt öppnar statsrådets förordning om kemiska agenser i arbetet och till exempel en Excel-tabell.    
 

Marjo Vänskä

Marjo Vänskä

Inspektör