Murupolku - Usein kysytty kysymys

Haluan vaihtaa työpaikkaa opintovapaan aikana, miten toimin irtisanoutumisen kanssa?

Opintovapaa

Työntekijä voi irtisanoa työsuhteensa opintovapaan aikana ilmoittamalla irtisanoutumisestaan työnantajalle. Työntekijällä on irtisanomisaikana työntekovelvoite, jos opintovapaa on jaksotettu esimerkiksi siten, että työntekijä on osan viikosta opintovapaalla ja osan työssä. Jos työntekijä on kokoaikaisesti opintovapaalla, ei työntekovelvoitetta irtisanomisaikana ole. Huomioi kuitenkin, että myönnetty opintovapaa ei ”siirry” automaattisesti uudelle työnantajalle. Jos tarkoitus on jatkaa opintoja, siitä pitää sopia uuden työnantajan kanssa, koska opintovapaaoikeus täyttyy vasta, kun olet työskennellyt päätoimisesti vähintään vuoden uuden työnantajan palveluksessa.

17.10.2023