Kuusi kuvausta tikapuutapaturmista – vammautumisia, sakkoja ja kantapääoppeja 

Emma Helenius 16.11.2022 / päivitetty 16.11.2022 12:51

Suomen lainsäädännössä kielletään nojatikkailla työskentely. Niitä saa käyttää ainoastaan väliaikaisena kulkutienä ja silloinkin täytyy varmistaa niiden kunto ja etteivät ne pääse kaatumaan tai luisumaan. Kuulostaako sääntösuomalaiselta ylireagoinnilta? Työsuojeluhallinnon tapaturmatutkijat kohtaavat jatkuvasti yksinkertaiselta kuulostavia tikapuutapaturmia, jotka olisi voitu välttää helposti. Lue alta kuvaukset kuudesta putoamistapaturmasta – olisivatko ne voineet sattua sinun työpaikallasi? 

Tapaus 1: Työpaikalla ei kannata improvisoida, vaan käyttää asianmukaisia työkaluja 

Työntekijä vaihtoi räystäslautoja yhdessä työparin kanssa. He käyttivät työtasonaan lautanippua ja kulkivat työtasolle nojatikkailla. Toinen työntekijöistä astui nojatikkaita kiivetessään ilmeisesti puolien väliin ja kaatui. Työpaikalla olisi ollut käytettävissä niin kutsuttu porrastorni. Käräjäoikeus tuomitsi metallialan yrityksen työturvallisuusrikoksesta tuhannen euron suuruiseen yhteisösakkoon. 

Tapaus 2: Tikkaat luisuivat – mojovat sakot yritykselle ja työntekijöiden turvallisuudesta vastaaville 

Työntekijä sai sisäelinvaurioita, kun hän kaatui yrittäessään nousta nojatikkaita pitkin katolle. Nojatikkaat asetettiin vesipeltiä vasten siten, että tikkaiden kaatumista ja luisumista ei estetty. Tikkaat eivät olleet riittävän korkeat, jotta ne olisivat ulottuneet riittävästi saavutettavan tason yläpuolelle. Nojatikkaat eivät ole turvallinen kulkutie. Tapauksesta tuomittiin toimitusjohtajalle 10 päiväsakkoa ja työnjohtajalle 15 päiväsakkoa. Myös työnantajayhtiö tuomittiin 7000 euron yhteisösakkoon. 

Tapaturman olisi voinut estää järjestämällä turvallinen kulku katolle käyttämällä esimerkiksi siihen tarkoitettuja telineitä. 

Tapaus 3: Kiinnittämättömät tikkaat suistivat työntekijän hankeen 

Kiinteistönhoitaja poisti lumia katoksen päältä. Hän kulki katoksen päälle nojatikkaita pitkin. Pudotettuaan lumet hän heitti lumilapion maahan ja alkoi laskeutua tikkaita pitkin alas. Kiinteistönhoitajan seisoessa tikkaiden ylimmällä askelmalla tikkaat kaatuivat ja hän putosi maahan loukkaantuen vakavasti. 

Mikäli nojatikkaita joudutaan käyttämään, on ne asetettava tukevalle alustalle siten, että ne eivät kaadu, eivätkä luista. Tikkaissa on käytettävä liukuesteitä ja tikkaiden kaatumisen estäviä laitteita. 

Tapaus 4: Työtoveri varmistajana ei ole riittävä turva 

Kiinteistönhoitaja oli korjaamassa konehallin liukuovea 3–4 metrin korkeudella. Hän käytti työvaiheessa alumiinisia nojatikkaita, ja hän kutsui toisen työntekijän pitämään tikkaiden alapäästä kiinni. Kiinteistönhoitaja nousi noin parin metrin korkeudelle, kun tikkaat luistivat liukkaalla alta, ja hän putosi maahan. Toisen työntekijän käyttäminen fyysisenä esteenä ei ole työturvallisuusmääräysten kannalta riittävää, koska varmistus jää silloin inhimillisten seikkojen vuoksi sattumanvaraiseksi. 

Tapaturman olisi voinut estää käyttämällä esimerkiksi siirreltävää alumiinitelinettä tai A-tikasta, joka on riittävän vakaa työtehtävään ja kohteeseen. 

Tapaus 5: Tuotantopäällikkö ja yritys saivat sakkoja työntekijän tapaturman vuoksi 

Metallialan yrityksen työntekijä kiipesi nojatikkailla noin 2,5 metrin korkeuteen kiinnittääkseen nostokoukun. Nojatikkaita ei tuettu mitenkään, minkä seurauksena ne luisuivat työntekijän alta ja työntekijä loukkaantui. Käräjäoikeus tuomitsi metallialan yrityksen toimitusjohtajan ja tuotantopäällikön työturvallisuusrikoksesta 25 päiväsakkoon. Lisäksi yhtiö tuomittiin maksamaan 4 000 euron yhteisösakko. 

Käräjäoikeus katsoi, että nojatikkaiden liukumisen olisi voinut estää kiinnittämällä ne joko ylä- tai alapäästä. Kaikki tekniset ratkaisut olisi pitänyt tehdä ensin, ja vain jos ne eivät olisi olleet mahdollisia, olisi voitu käyttää muita vaihtoehtoja. 

Tapaus 6: A-tikkaat eivät ole tukevat sivulle kurkottaessa 

Sähköasentaja oli vetämässä sähköjohtoa lämminvesikupin asennusta varten. Hän kiipesi A-tikkaille (korkeus n. 1.5 m) ja kurotti sivusuunnassa tarkastaakseen viereiseen tilaan vedettävän sähköjohdon pituuden riittävyyttä. A-tikkaat kaatuivat sivusuunnassa ja asentaja putosi hallitilan lattialle. Tapaturma olisi ollut estettävissä käyttämällä henkilönostinta tai työtelineitä. A-tikkaita käytettäessä tulee varmistaa niiden seisontavakaus. 

Yli kolmannes tikapuutapaturmista vei yli viikon sairaslomalle 

Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan vuonna 2020 sattui lähes 700 tikapuutapaturmaa. Niistä 250 tapauksessa työntekijä oli tapaturman vuoksi poissa töistä yli viikon. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan yhden tapaturman hinta työnantajalle on keskimäärin 6000 euroa. Tapaturmista koituu siten aika suuri lasku työnantajalle maksettavaksi. Lisäksi turvallisuudesta vastaaville esihenkilöille ja yrityksille koituu usein maksettavaksi sakkorangaistuksia. Henkilöstöstään välittävä yritys pitää huolen työntekijöidensä turvallisuudesta ja samalla säästää pitkän pennin myös itse. 

Emma Helenius

Työsuojelutarkastaja