Laki edellyttää toimenpiteitä työuupumuksen ennaltaehkäisemiseksi

Päivi Laakso 6.3.2023 / päivitetty 6.3.2023 08:03

Mieli ry:n puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen nosti esille tärkeän aiheen HS:n haastattelussa 25.2.2023. Juttua jaettiin somessa otsikolla: ”Laki ei velvoita työuupumisen ehkäisyyn ja se pitää muuttaa, sanoo Sirpa Pietikäinen.”

Työturvallisuuslaki velvoittaa jo nykyisellään työnantajia ennaltaehkäisemään työntekijöiden työssä kuormittumista, joka voi johtaa työuupumukseen. Työnantajan on siis tunnistettava fyysisen työympäristön vaarojen ja haittojen lisäksi työn psykososiaaliset kuormitustekijät ja arvioitava myös niiden merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. 

Kesäkuun alussa, 1.6.2023, voimaan tulevassa työturvallisuuslain päivityksessä psykososiaaliset kuormitustekijät määritellään niin, että ne tarkoittavat työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä. Tämä tervetullut määritelmä selkeyttää työnantajien velvollisuutta huomioida myös työn psykososiaaliset kuormitustekijät. 

Pietikäisen haastattelussa esiin nostama huomio siitä, että työturvallisuuslaki keskittyy tällä hetkellä fyysisiin turvallisuusriskeihin, on tärkeä. Työturvallisuuslain kuormitukseen liittyvä sääntely ei nykyisellään ole yhtä yksityiskohtaista kuin monien fyysisten työturvallisuusriskien. Työpaikoilla onkin usein epätietoisuutta siitä, mitä laki käytännössä työnantajalta edellyttää.
Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt hallituksen työllisyystoimiin sisältyvän kirjauksen pohjalta valmistelun työturvallisuuslain päivitys- ja kehittämistarpeesta psykososiaaliseen kuormitukseen liittyen. Tavoitteena on vahvistaa työkyvyn tukemista ja työelämässä pysymistä. Työn on tarkoitus valmistua tämän vuoden loppuun mennessä.

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet tekivät viime vuonna yli 3000 tarkastusta, jotka kohdentuvat psykososiaalisen kuormituksen hallintaan työpaikoilla. Viime vuonna kahdella kolmasosalla tarkastetuista työpaikoista oli korjattavaa psykososiaalisen kuormituksen hallinnassa. Yleensä joitakin toimenpiteitä kuormituksen vähentämiseksi on tehty, mutta ne eivät kohdistu oikeisiin kuormitusta aiheuttaviin tekijöihin tai ne eivät ole riittävän tehokkaita. 

Työpaikoilla tulisi järjestelmällisesti arvioida työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä kuormitustekijöitä. Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet ovat yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa kehittäneet Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kyselyn, jota hyödynnetään valvonnassa. Lisäksi kysely on vapaasti työpaikkojen hyödynnettävissä. Kyselyn avulla voidaan tunnistaa työpaikan kuormitusta aiheuttavat tekijät, ryhtyä toimenpiteisiin työuupumuksen ennaltaehkäisemiseksi ja kuormituksen vähentämiseksi.
 

Päivi Laakso

Päivi Laakso

Ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue