Murupolku - Usein kysytty kysymys

Meillä on työpaikalla vaaratilanne, joka mahdollisesti aiheuttaa työntekijöiden altistumisen. Mikä on oikea toimintatapa?

Kemialliset tekijät

Työnantajan tulee tehdä vaaratilanteesta riskienarviointi ja ilmoittaa vaaratilanteesta kaikille työntekijöille sekä kertoa mahdollisesta terveysvaarasta ja altistumisen ehkäisemiseksi noudatettavista varotoimista. Vain korjaustöitä ja muita tarpeellisia töitä suorittavat työntekijät saavat työskennellä altistuttavalla alueella mahdollisimman lyhyitä aikoja ja pukeutuneena asianmukaiseen suojavaatetukseen. Lisäksi heidän on käytettävä henkilökohtaista hengityksensuojainta. Suojaamattomien työntekijöiden työskentely altistuttavalla alueella on ehdottomasti kielletty.

17.10.2023