Metallilevypino putosi työntekijän jalan päälle – varatoimitusjohtajalle ja valmistuspäällikölle tuomiot työturvallisuusrikoksesta ja yhtiölle yhteisösakko

Mediatiedote 27.9.2023

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi Pirkanmaalla toimivan yrityksen varatoimitusjohtajalle ja valmistuspäällikölle 10 päiväsakkoa työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiö tuomittiin maksamaan 10 000 euron yhteisösakko. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 26.9.2023.

Syyte liittyi heinäkuussa 2021 jätteenkierrätysjärjestelmän kokoonpanotyöpisteellä työskennelleelle työntekijälle sattuneeseen työtapaturmaan. Tapaturmatilanteessa työntekijä oli lähtenyt poistumaan työpisteeltä samaan aikaan, kun hänen työtoverinsa oli ollut nostamassa pinoamisvaunulla kuormalavaa työtason vieressä olleeseen kuormalavahyllyyn. Kuormalavalla oli yhteensä 949 kg verran kokoonpanotyössä tarvittavia metallilevyjä. Kuormalava oli ilmeisesti tökännyt kuormalavahyllyn taaempaan vaakapalkkiin ja levypino oli pudonnut noin 100 cm korkeudelta kuormalavahyllyn takana olevalla työtasolla olleen työntekijän oikean jalan päälle.

Puutteita kokoonpanotyöpisteen vaarojen arvioinnissa 

Syytteen mukaan yhtiön varatoimitusjohtajan ja valmistuspäällikön laiminlyönnit koskivat sitä, ettei kokoonpanotyöpisteelle ollut tehty vaarojen arviointia riittävän järjestelmällisesti, mistä syystä työpisteen vieressä olevista kuormalavahyllyköistä mahdollisesti putoavien esineiden aiheuttamaa vaaraa ei oltu tunnistettu. Syytteen mukaan myöskään työpaikan työskentelypisteiden ja kulkuväylien turvallisuudesta ei oltu huolehdittu, koska työnantaja ei ollut laatinut ohjeistusta, jonka avulla kuormalavahyllyköistä työpisteelle mahdollisesti putoavien esineiden aiheuttaman vaaran olisi voitu välttää.  

Vaarojen arvioinnin puutteiden vuoksi työnantaja laiminlöi laatia ohjeistuksen nostotyöhön

Käräjäoikeudessa annetun selvityksen mukaan kokoonpanopiste oli uusi ja se oli ollut käytössä vain muutamia kuukausia. Työpiste oli tarkoitettu yhden henkilön työpisteeksi. Työpisteellä työskentelevän henkilön tehtäviin kuului kokoonpanotyön lisäksi työssä tarvittavien komponenttien kuljettamien työpisteelle. Komponenttien kuljettaminen oli aluksi järjestetty manuaalisesti siten, että työntekijä kantoi tarvittavat osat työpisteelle. Tätä työvaihetta keventämään oli työpisteelle rakennettu läpivirtaushylly. 

Kokoonpanotyöpisteen rakentamisvaiheessa työpisteelle oli tehty vaarojen arviointia.  Tällöin vaarojen arvioinnissa oli tunnistettu vaara, joka aiheutuu kuormalavahyllyjen väliin mahdollisesti putoavista kuormalavoista, ja työnantaja oli ryhtynyt toimenpiteisiin tämän vaaran poistamiseksi. Työnantaja ei kuitenkaan ollut tunnistanut läpivirtaushyllyköstä mahdollisesti hyllyköiden sivulle putoavien esineiden aiheuttamaa vaaraa. 

Käräjäoikeus katsoi vaarojen arvioinnin olleen ilmeisen puutteellinen. Käräjäoikeus totesi, että läpivirtaushyllyssä ja erityisesti siihen liittyvässä nostotyössä on komponenttien putoamisvaara. Tämä putoamisvaara on tyypillinen tämän toiminnan luonteelle. Kyseinen vaaratekijä olisi pitänyt havaita asianmukaisessa selvityksessä. 

Koska vaarojen arviointi oli ollut puutteellinen, ei työnantaja ollut antanut työntekijöille nostotyön suorittamiseen liittyviä ohjeistuksia, joilla esineiden putoamisesta aiheutuva vaara olisi voitu estää tai ainakin riskiä pienentää. Näin ollen työnantaja oli laiminlyönyt velvollisuuttaan huolehtia myös työpaikan työskentelypisteiden ja kulkuväylien turvallisuudesta. Nostotyön ohjeistamisen osalta käräjäoikeus totesi, ettei työntekijöille ollut annettu tekoaikana riittävää ohjeistusta kokoonpanotyöpisteeseen liittyvistä nostotöistä tai edes siitä, kuka mainitun nostotyön voi suorittaa ja millä koneella. Tapaturman jälkeen nostotyöhön oli annettu ohjeistus.

Työturvallisuuden perusta on kattavassa vaarojen arvioinnissa

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että vaarojen arvioinnin tarkoitus on, että kaikki potentiaaliset vaara- ja haittatekijät tulevat läpikäydyiksi työpaikalla. Vaarojen arvioinnin yhteydessä on siten kiinnitettävä huomiota myös niihin työtehtäviin, jotka eivät välttämättä kuulu aivan tuotantotyön ytimeen, mutta joita kuitenkin on toisinaan suoritettava tuotannon jatkuvuuden vuoksi. Lisäksi sillä, että jokin työvaihe toistuu vain harvoin, ei ole merkitystä sen suhteen, pitääkö siihen liittyvät vaarat arvioida. Työnantajan on arvioitava ja poistettava myös harvoin toistuviin ja jopa kertaluontoisiin työtehtäviin liittyvät vaarat. 

Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomio 26.9.2023, asianumero R 23/3074. Tuomio ei ole lainvoimainen. 

Lisätietoa

Lakimies Sari-Anne Salminen, 0295 018 682, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto