Murupolku - Usein kysytty kysymys

Mikä on valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus?

Koneet ja laitteet

EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on asiakirja, jossa valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja Euroopan talousalueella (ETA) ilmoittaa, että tuote täyttää kaikki siihen sovellettavien direktiivien vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus sisältää myös valmistajan nimen ja osoitteen sekä tiedot tuotteesta (esim. merkki ja sarjanumero). Vakuutuksessa on oltava myös tieto, kuka Euroopan talousalueelle sijoittautunut henkilö kokoaa tarvittaessa koneen teknisen tiedoston.

Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan palveluksessa olevan henkilön on allekirjoitettava vaatimustenmukaisuusvakuutus. Myös allekirjoittajan asema on ilmoitettava. Valmistajan on laadittava ja allekirjoitettava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus riippumatta siitä, onko vaatimuksemukaisuuden arvioinnissa ollut mukana ulkopuolinen taho (ilmoitettu arviointilaitos).

17.10.2023