Murupolku - Usein kysytty kysymys

Mitä tulee huomioida, kun työsuhteen alkuun sovitaan koeaika?

Työsopimus

Koeajasta on sovittava siten, että kumpikin sopijapuoli on tietoinen koeaikaehdosta. Sovittaessa koeajasta on sovittava myös sen pituudesta. Koeajasta voidaan sopia työsopimuksen kestoajasta riippumatta, eli siitä voidaan sopia myös määräaikaista työsopimusta tehtäessä. Koeaika kestää pääsäännön mukaan enintään kuusi kuukautta, ja se alkaa kulua siitä kun työnteko alkaa. Jos kyseessä on määräaikainen työsopimus, koeaika voi olla enintään puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta.

17.10.2023