Murupolku - Usein kysytty kysymys

Miten tunnistan mutageeniset ja lisääntymiselle vaaralliset kemikaalit?

Kemialliset tekijät

Perimää vaurioittavien, eli mutageenisten aineiden ja seosten vaaralauseke on H340, ja lisääntymiselle vaaralliset kemikaalit tunnistaa vaaralausekkeesta H360. Jos kemikaalin epäillään aiheuttavan perimävaurioita, sen vaaralauseke on H341. Vastaavat mahdollisesti lisääntymisvaaralliset kemikaalit on merkitty vaaralausekkeella H361.

17.10.2023