Omakotitalon varttikatteen pesussa asbestia levisi ympäristöön

Mediatiedote 21.1.2021

Oulun käräjäoikeus on tuominnut oululaisen rakennusliikkeen yrittäjän/toimitusjohtajan 40 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta sekä ympäristön turmelemisesta. Käräjäoikeus tuomitsi myös asbestipesua tehneen työntekijän ympäristön turmelemisesta 30 päiväsakkoon.

Käräjäoikeudessa käsitellyt tapahtumat sijoittuvat touko-kesäkuun vaihteeseen 2018. Kyse oli korjaustyöstä, jossa yritys pesi takuutyönä mineriittikaton pintamaalin, jonka pintaan oli muodostunut kuplia.

Maali ei ollut lähtenyt pois lautaspesuna, jolloin työntekijä oli siirtynyt käyttämään painepesuria. Työntekijä pesi noin 300 neliömetriä kattoa kolmen päivän aikana. Pesun aikana asbestia sisältävää varttikattomaalipinnoitetta oli levinnyt sekä pestävän omakotitalon piha-alueelle että naapurin piha-alueelle, puiden lehtiin ja pensaisiin sekä talojen ulkopuolisiin rakenteisiin. Tapahtumiin vaikutti osaltaan kova puuskittainen tuuli.

Työntekijä oli levittänyt pressun maahan sille kohdalle, jota oli pessyt, sekä laittanut vesikouruihin suojalevyt ja pussit syöksytorvien päihin. Pesun jälkeen työntekijä oli vetänyt pressun kaupungin metsäkaistaleelle ja tyhjentänyt sinne pressun päälle jääneet loput vedet, jolloin metsään levisi asbestia sisältäviä maalinpalasia. Työnantaja ei käynyt tarkastamassa työkohdetta katon pesun aikana.

Työsuojeluviranomaisen mukaan yritys ei ollut tehnyt asbestipurkutyöilmoitusta työsuojeluviranomaiselle eikä ollut laatinut kirjallista asbestipurkutyön turvallisuussuunnitelmaa. Työntekijä ei ollut tietoinen turvallisuussuunnitelmasta. Asbestityöaluetta ei ollut osoitettu varoitusmerkein, asbestia sisältävän pinnoitteen leviämistä ympäristöön ei ollut estetty luotettavalla tavalla eikä asbestipitoista purkujätettä otettu hallitusti talteen.

Käräjäoikeus katsoi, että yrittäjä/toimitusjohtaja on laiminlyönyt yrityksen työnantajana velvoitteen huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä sekä jatkuvasti tarkkailla työympäristöä, niin että asbestia sisältävän pinnoitteen leviäminen ympäristöön estetään luotettavalla tavalla. Työnantajan olisi tullut ottaa erityisesti huomioon sääolosuhteet ja se, että pesussa käytetään työmenetelmiä, joilla estetään asbestia sisältäneen pinnoitteen kulkeutuminen työalueen ulkopuolelle ja ympäristöön.

Käräjäoikeus katsoi myös, että työnantaja laiminlöi asiassa työsuojeluviranomaiselle tehtävän ilmoituksen teon, kirjallisen asbestipurkutyön turvallisuussuunnitelman tekemisen ja sen tiedoksi antamisen asbestipurkutyön tekijälle sekä työntekijän riittävän opastuksen ja ohjauksen.

Käräjäoikeuden mukaan työnantajan menettely on ollut törkeän huolimatonta, koska hän on pysyttäytynyt passiivisena asbestipurkutyön suorittamisen ja sen suoritustavan suhteen eikä ole osallistunut siihen mitenkään, vaikka hän on tiennyt varttikatteen sisältäneen asbestia ja hänellä on ollut tieto asbestin vaarallisuudesta ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

Käräjäoikeus katsoi, että yhteisösakon määräämistä olisi pidettävä kohtuuttomana, koska yritys oli joutunut jo maksamaan asbestin siivoustöistä sekä maanvaihdoista yhteensä 15 000 euroa.

Tuomio on lainvoimainen.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että työnantajan on aina tehtävä ilmoitus asbestipurkutyöstä työsuojeluviranomaiselle. Käytettävät työmenetelmät, työvälineet sekä suojavarusteet on aina sovitettava työn ja sen olosuhteiden vaatimuksiin työturvallisuusmääräysten tarkoittamalla tavalla. Lisätietoa asbestityöstä verkkosivulla Tyosuojelu.fi > Työolot > Rakennusala > Asbesti.


Lisätiedot:
Lakimies Jussi Hyrkäs, puh. 0295 017 628, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Oulun käräjäoikeuden tuomio 22.12.2020 R 20/1371