Reilua rakentamista turvallisesti lakiin nojaten: Miten käytät ulkomaista työvoimaa – entä ovatko rakennustyössä käytettävät koneet vaatimusten mukaisia?

Verkkouutinen 3.10.2022

Työsuojeluviranomainen neuvoo FinnBuild -messuilla 4. – 6.10. Helsingin Messukeskuksessa miten rakennustyöt tehdään lainsäädännön edellyttämällä tavalla reilusti ja turvallisesti. Messuosastollamme voit tulla kysymään neuvoa erityisesti ulkomaisen työvoiman käytöstä ja koneiden vaatimuksista.

Neuvontaa ulkomaiseen työvoimaan liittyen

Etelä-Suomessa joka kolmannella rakennusalan työsuojelutarkastuksella on kohdattu työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia työntekijöitä. Ulkomaalaisten työtekijöiden palkkauksessa on havaittu puutteita joka toisessa tarkastuksessa. Yksi syy havaittuihin puutteisiin on työnantajien vajavaiset tiedot lain edellyttämistä vaatimuksista.

Työnantajan tulee aina varmistaa, että ulkomaisilla työntekijöillä on työnteko-oikeus Suomessa. On tärkeää muistaa, että työnteko-oikeus toisessa EU-maassa ei automaattisesti tuo oikeutta työskennellä Suomessa. Työnantajan tulee myös huolehtia, että ulkomaalaisten työntekijöiden palkat, lisät, työajat ja muut työsuhteen vähimmäisehdot ovat lain ja työehtosopimuksen mukaiset.

Lisätietoa ulkomaisen työvoiman käytöstä löytyy Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta.

Koneiden ja työvälineiden oltava lain mukaisia

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että rakennustyössä saa käyttää vain sellaisia koneita ja työvälineitä, jotka ovat niitä koskevien vaatimusten mukaisia sekä sopivia kyseiseen työhön. Koneiden ja työvälineiden käytössä on noudatettava valmistajan antamia ohjeita. Koneet on pidettävä kunnossa koko käyttöiän ajan. Koneiden pitää olla vaatimustenmukaisia ja turvallisia käytössä.

Työsuojelutarkastuksilla on havaittu, että esimerkiksi työpaikalta puuttuvat varsin usein työssä käytettävän koneen käyttöohjeet. Mikäli käyttöohjeet puuttuvat, työpaikan työturvallisuudesta vastuussa oleva työnantaja ei voi varmistua, että konetta käytetään ja huolletaan valmistajan tarkoittamalla tavalla turvallisesti. Myös koneen takuu voi raueta, jos valmistajan käyttöohjeita ei noudateta. Käyttöohjeita tarvitaan myös työn vaarojen arvioinnin tekemisessä.

Työsuojelutarkastuksissa on havaittu, että vaarojen arvioinnissa ja työvälineiden toimintakunnon varmistamisessa on ollut puutteita. Vaarojen arviointi ja koneen toimintakunnon varmistaminen ovat työnantajan lainmukaisia velvollisuuksia.

Lisätietoa koneiden ja työvälineiden vaatimustenmukaisuudesta löytyy Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta.

Tervetuloa keskustelemaan laajemminkin työsuojelusta osastollemme 7n140!