Tre exempel på fallolyckor som kunde ha förhindrats

Emma Helenius 14.6.2022 / päivitetty 14.6.2022 10:16

Fallolyckor inträffar dagligen. Ofta kan olycksfallen förebyggas genom att man tar bättre hand om arbetsredskapen, använder dem enligt anvisningarna och arbetar säkert. I den här texten presenterar vi kort tre olika arbetsolyckor från det verkliga livet och berättar hur de kunde ha undvikits.

Case 1 Arbetstagaren hängde i en kvart uppochner från en stolpe

Arbetstagaren klättrade upp i en cirka åtta meter hög stolpe utrustad med stolpskor, sele och säkerhetslina, som hade lindats runt stolpen en gång.  

När arbetstagaren arbetade uppe i stolpen vacklade hen så att säkerhetsrepet föll ner på hans fötter. Detta ledde till att arbetstagaren blev hängande i ena stolpskon med huvudet neråt. För att kunna rädda arbetstagaren var man tvungen att röja träd längs linjen så att en annan arbetstagare kunde ta sig till platsen med en bilmonterad lift. Arbetstagaren hängde i stolpskon i uppskattningsvis 10–15 minuter. 

Vid stolparbete kan fallolyckor undvikas genom att säkerställa att skyddsutrustningen används på rätt sätt. Genom att linda ett säkerhetslina som sitter fast i selen 1,5 gånger runt stolpen säkerställs att repet hålls på plats även om det av någon anledning skulle lossna. Därtill fungerar det som ett fallskydd i situationer där till exempel stolpskorna tappar greppet om stolpen. Räddningen bör också planeras på förhand. 

Case 2: Arbetstagaren föll från väderskyddets tak 

En arbetstagare hos en ställningsbyggare höll på att avlägsna snö från taket till ett väderskydd när hen halkade och föll från cirka 10 m höjd ner i marken. Arbetstagaren bar sele. När arbetstagaren gled ned längs väderskyddet hade hen märkt att säkerhetslinan inte satt fast i selen. Motsvarande olycksfall kan förhindras genom omsorgsfullt arbete och vid behov genom att utöver säkerhetslina använda en säkringslina. 

Case 3: En arbetstagare föll med stege som användes som förbindelseled 

En montör hade till arbetsuppgift att underhålla ventilationsaggregatet på mellantaket till en byggnad. Det fanns en förbindelseled bestående av en aluminiumstege som beställaren hade placerat ut och som satt fast i övre ändan i krokar vid kanten av passageöppningen. Nedre delen låg mot marken.  

När montören var på väg er från taket hade stegens nedre del börjat glida på den istäckta markytan. Montören hade vid tidpunkten för fallet varit på cirka 240 cm höjd. Krokarna som stegens övre ända satt fast i lossnade och arbetstagaren föll ner i marken med stegen. I utredningen framgick det att krokarna vid passageöppningens kant hade fästs på en s.k. beklädnadsbräda och att brädan lossade till följd av att stegen gled. Krokarna hade varit på plats i åratal. 

Olycksfallet skulle ha kunnat förhindras om det hade funnits en fast förbindelseled till mellantaket. Om stegar måste användas ska de placeras så att de står stadigt under arbetet. Flyttbara stegar ska stå på ett stabilt, hållbart, lämpligt stort och orörligt underlag. Man måste förhindra att stegen tippar och glider genom att fästa stegens övre eller nedre del, använda anordningar som förhindrar glidning eller genom andra lika effektiva åtgärder. 
 

Emma Helenius

Inspektör